Trung tâm không gian văn phòng tại Gurugram

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Gurugram

10th floor


Văn Phòng từ INR 497.00 - INR 684.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Gurugram

Level 9, Spaze i-Tech Park


Văn Phòng từ INR 497.00 - INR 620.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Gurugram

Levels 5 and 6


Văn Phòng từ INR 667.00 - INR 920.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Gurugram

Level 5, Srei Signature


Văn Phòng từ INR 497.00 - INR 620.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Gurugram

Corporate greens


Văn Phòng từ INR 380.00 - INR 524.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Gurugram

Level 12, Tower C


Văn Phòng từ INR 667.00 - INR 920.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Gurugram

19th Floor, Tower-C


Văn Phòng từ INR 667.00 - INR 837.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Gurugram

Level 4 Augusta Point, Sector 53.


Văn Phòng từ INR 497.00 - INR 684.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Gurugram

15th Floor, Tower-9A


Văn Phòng từ INR 914.00 - INR 1,257.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Gurugram

15th Floor, Tower-9A


Văn Phòng từ INR 914.00 - INR 1,144.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Gurugram

5th floor


Văn Phòng từ INR 1,070.00 - INR 1,474.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Gurugram

Level 3 Vasant Square Mall


Văn Phòng từ INR 857.00 - INR 1,074.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Gurugram

1st Floor


Văn Phòng từ INR 1,544.00 - INR 2,120.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Gurugram

4th Floor Rectangle No.1


Văn Phòng từ INR 857.00 - INR 1,180.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Gurugram

M 4 (1st Floor)


Văn Phòng từ INR 857.00 - INR 1,180.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Gurugram

5th floor Punj Essen House


Văn Phòng từ INR 667.00 - INR 920.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Gurugram

Level S-2


Văn Phòng từ INR 1,070.00 - INR 1,474.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Gurugram

15th Floor


Văn Phòng từ INR 1,070.00 - INR 1,474.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Gurugram

Red Fort Capital Parsvnath Towers


Văn Phòng từ INR 1,544.00 - INR 2,120.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Gurugram

RCube Suite Nos O-06 & 07, lower ground floor level


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Gurugram

2/F, Elegance


Văn Phòng từ INR 607.00 - INR 837.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Gurugram

2nd Floor KLJ Tower North


Văn Phòng từ INR 667.00 - INR 920.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Gurugram

5th Floor


Văn Phòng từ INR 667.00 - INR 917.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Gurugram

WTT

16th Floor, World Trade Tower


Văn Phòng từ INR 567.00 - INR 780.00

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Gurugram.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280