Trung tâm không gian văn phòng tại Kolkata

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Kolkata

PS Arcadia, 9th floor


Văn Phòng từ INR 884.00 - INR 1,217.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Kolkata

The Legacy


Văn Phòng từ INR 684.00 - INR 944.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Kolkata

3rd & 4th Floor, Arcadia Centre


Văn Phòng từ INR 580.00 - INR 800.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Kolkata

RDB Boulevard, 8th Floor


Văn Phòng từ INR 580.00 - INR 727.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Kolkata

RDB Boulevard


Văn Phòng từ INR 417.00 - INR 520.00

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Kolkata.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280