Trung tâm không gian văn phòng tại Mumbai

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Mumbai

G Block, Plot C 59


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Mumbai

Unit No. 9, Corporate Park II


Văn Phòng từ INR 550.00 - INR 757.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Mumbai

Regus - Times Square


Văn Phòng từ INR 910.00 - INR 1,254.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Mumbai

Level 4 Dynasty


Văn Phòng từ INR 674.00 - INR 844.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Mumbai

4th Floor, A Wing, Chakala


Văn Phòng từ INR 784.00 - INR 1,080.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Mumbai

Unit No. 1B


Văn Phòng từ INR 784.00 - INR 984.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Mumbai

Alpha, 2nd Floor, Unit No. 201


Văn Phòng từ INR 674.00 - INR 927.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Mumbai

Duru House, 2nd/ 3rd/ 4th floors


Văn Phòng từ INR 747.00 - INR 1,027.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Mumbai

Level 3, Now Vikram


Văn Phòng từ INR 674.00 - INR 927.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Mumbai

Western Heights, J.P Road, Opp. Gurudwara


Văn Phòng từ INR 674.00 - INR 927.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Mumbai

Western Express Highway


Văn Phòng từ INR 674.00 - INR 844.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Mumbai

1102, 11th Floor


Văn Phòng từ INR 1,014.00 - INR 1,397.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Mumbai

Level 17, DLH Park, Ramlal Compound


Văn Phòng từ INR 650.00 - INR 897.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Mumbai

Block A, Level 1, Shiv Sagar Estate,


Văn Phòng từ INR 674.00 - INR 844.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Mumbai

Level 13 Platinum Techno Park 17 & 18


Văn Phòng từ INR 747.00 - INR 1,027.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Mumbai

601, 6th Floor, Rupa Solitaire


Văn Phòng từ INR 414.00 - INR 570.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Mumbai

15th Dev Corpora


Văn Phòng từ INR 707.00 - INR 970.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Mumbai

Tiffany, 1st floor, Hiranandani Road


Văn Phòng từ INR 707.00 - INR 884.00

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Mumbai.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 028 3823 6280