Trung tâm không gian văn phòng tại Mumbai

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Mumbai

9th Floor, Platina


Văn Phòng từ INR 1,277.00 - INR 1,757.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Mumbai

Unit No. 9, Corporate Park II


Văn Phòng từ INR 484.00 - INR 667.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Mumbai

Regus - Times Square


Văn Phòng từ INR 674.00 - INR 927.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Mumbai

Level 4 Dynasty


Văn Phòng từ INR 674.00 - INR 844.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Mumbai

4th Floor, A Wing, Chakala


Văn Phòng từ INR 747.00 - INR 1,030.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Mumbai

Corinthian, 3rd floor


Văn Phòng từ INR 970.00 - INR 1,337.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Mumbai

Unit No. 1B


Văn Phòng từ INR 920.00 - INR 1,150.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Mumbai

Alpha, 2nd Floor, Unit No. 201


Văn Phòng từ INR 674.00 - INR 927.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Mumbai

Duru House, 2nd/ 3rd/ 4th floors


Văn Phòng từ INR 674.00 - INR 927.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Mumbai

Level 3, Now Vikram


Văn Phòng từ INR 747.00 - INR 1,030.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Mumbai

Western Heights, J.P Road, Opp. Gurudwara


Văn Phòng từ INR 674.00 - INR 927.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Mumbai

R Tech Park, 13th Floor


Văn Phòng từ INR 747.00 - INR 937.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Mumbai

1102, 11th Floor


Văn Phòng từ INR 1,104.00 - INR 1,520.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Mumbai

Level 17, DLH Park, Ramlal Compound


Văn Phòng từ INR 537.00 - INR 740.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Mumbai

Block A, Level 1, Shiv Sagar Estate,


Văn Phòng từ INR 747.00 - INR 937.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Mumbai

Level 13 Platinum Techno Park 17 & 18


Văn Phòng từ INR 747.00 - INR 1,030.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Mumbai

601, 6th Floor, Rupa Solitaire


Văn Phòng từ INR 437.00 - INR 600.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Mumbai

8th Floor, A wing, Reliable Tech Park


Văn Phòng từ INR 520.00 - INR 717.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Mumbai

5th & 6th Floor


Văn Phòng từ INR 747.00 - INR 937.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Mumbai

15th Dev Corpora


Văn Phòng từ INR 640.00 - INR 880.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Mumbai

Tiffany, 1st floor, Hiranandani Road


Văn Phòng từ INR 520.00 - INR 654.00

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Mumbai.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280