Trung tâm không gian văn phòng tại New Delhi

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Delhi

RCube Suite Nos O-06 & 07, lower ground floor level


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Delhi

Red Fort Capital Parsvnath Towers


Văn Phòng từ INR 1,544.00 - INR 2,120.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Delhi

M 4 (1st Floor)


Văn Phòng từ INR 904.00 - INR 1,244.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Delhi

Level S-2


Văn Phòng từ INR 1,070.00 - INR 1,474.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Delhi

5th floor Punj Essen House


Văn Phòng từ INR 607.00 - INR 837.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Delhi

15th Floor


Văn Phòng từ INR 1,070.00 - INR 1,474.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Delhi

1st Floor


Văn Phòng từ INR 1,544.00 - INR 2,120.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Delhi

4th Floor Rectangle No.1


Văn Phòng từ INR 904.00 - INR 1,244.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Delhi

2nd Floor KLJ Tower North


Văn Phòng từ INR 607.00 - INR 837.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Delhi

5th floor


Văn Phòng từ INR 1,070.00 - INR 1,474.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Delhi

2/F, Elegance


Văn Phòng từ INR 607.00 - INR 837.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Delhi

Level 3 Vasant Square Mall


Văn Phòng từ INR 904.00 - INR 1,130.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Delhi

WTT

16th Floor, World Trade Tower


Văn Phòng từ INR 667.00 - INR 917.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Delhi

5th Floor


Văn Phòng từ INR 667.00 - INR 917.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Delhi

Logix City Centre, 7th Floor


Văn Phòng từ INR 540.00 - INR 740.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Delhi

5th Floor, Tower C


Văn Phòng từ INR 480.00 - INR 604.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Delhi

15th Floor, Tower-9A


Văn Phòng từ INR 870.00 - INR 1,197.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Delhi

15th Floor, Tower-9A


Văn Phòng từ INR 870.00 - INR 1,087.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Delhi

Level 12, Tower C


Văn Phòng từ INR 704.00 - INR 967.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Delhi

19th Floor, Tower-C


Văn Phòng từ INR 704.00 - INR 880.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Delhi

Level 5, Srei Signature


Văn Phòng từ INR 524.00 - INR 654.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Delhi

Levels 5 and 6


Văn Phòng từ INR 704.00 - INR 967.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Delhi

Tapasya Corp Heights


Văn Phòng từ INR 480.00 - INR 604.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Delhi

16th & 17th floor


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Delhi

Level 4 Augusta Point, Sector 53.


Văn Phòng từ INR 524.00 - INR 720.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Delhi

Assotech Business Cresterra


Văn Phòng từ INR 397.00 - INR 544.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Delhi

10th floor


Văn Phòng từ INR 424.00 - INR 580.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Delhi

Level 9, Spaze i-Tech Park


Văn Phòng từ INR 524.00 - INR 654.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Delhi

Corporate greens


Văn Phòng từ INR 424.00 - INR 580.00

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại New Delhi.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280