Trung tâm không gian văn phòng tại Noida

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Noida

Tapasya Corp Heights


Văn Phòng từ INR 440.00 - INR 550.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Noida

Assotech Business Cresterra


Văn Phòng từ INR 397.00 - INR 550.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Noida

Logix City Centre, 7th Floor


Văn Phòng từ INR 540.00 - INR 740.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Noida

5th Floor


Văn Phòng từ INR 667.00 - INR 917.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Noida

WTT

16th Floor, World Trade Tower


Văn Phòng từ INR 667.00 - INR 917.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Noida

5th Floor, Tower C


Văn Phòng từ INR 440.00 - INR 547.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Noida

2/F, Elegance


Văn Phòng từ INR 607.00 - INR 837.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Noida

15th Floor


Văn Phòng từ INR 1,070.00 - INR 1,600.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Noida

5th floor Punj Essen House


Văn Phòng từ INR 607.00 - INR 837.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Noida

Level S-2


Văn Phòng từ INR 1,070.00 - INR 1,600.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Noida

M 4 (1st Floor)


Văn Phòng từ INR 970.00 - INR 1,244.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Noida

4th Floor Rectangle No.1


Văn Phòng từ INR 970.00 - INR 1,244.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Noida

1st Floor


Văn Phòng từ INR 1,544.00 - INR 2,120.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Noida

8th Floor Manhatten


Văn Phòng từ INR 440.00 - INR 550.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Noida

RCube Suite Nos O-06 & 07, lower ground floor level


Gọi ngay
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Noida

Red Fort Capital Parsvnath Towers


Văn Phòng từ INR 1,544.00 - INR 2,120.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Noida

Level 3 Vasant Square Mall


Văn Phòng từ INR 904.00 - INR 1,130.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Noida

5th floor


Văn Phòng từ INR 1,070.00 - INR 1,474.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Noida

2nd Floor KLJ Tower North


Văn Phòng từ INR 607.00 - INR 837.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Noida

15th Floor, Tower-9A


Văn Phòng từ INR 870.00 - INR 1,197.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Noida

15th Floor, Tower-9A


Văn Phòng từ INR 870.00 - INR 1,087.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Noida

19th Floor, Tower-C


Văn Phòng từ INR 740.00 - INR 880.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Noida

Level 12, Tower C


Văn Phòng từ INR 740.00 - INR 1,020.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Noida

Level 4 Augusta Point, Sector 53.


Văn Phòng từ INR 524.00 - INR 684.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Noida

Levels 5 and 6


Văn Phòng từ INR 704.00 - INR 1,020.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Noida

Level 5, Srei Signature


Văn Phòng từ INR 497.00 - INR 624.00

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Noida.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280