Trung tâm không gian văn phòng tại Chennai

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Chennai

Samson Towers


Văn Phòng từ INR 360.00 - INR 450.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Chennai

Express Infrastructure Private Limited


Văn Phòng từ INR 474.00 - INR 650.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Chennai

KRM Plaza, South Tower


Văn Phòng từ INR 360.00 - INR 450.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Chennai

Level 6


Văn Phòng từ INR 474.00 - INR 650.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Chennai

‘Amara Sri”, situated at Old No.313


Văn Phòng từ INR 540.00 - INR 677.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Chennai

3rd Floor, Shyamala Tower


Văn Phòng từ INR 474.00 - INR 650.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Chennai

10th Floor, CITIUS A Block


Văn Phòng từ INR 787.00 - INR 984.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Chennai

2nd floor, ALTIUS


Văn Phòng từ INR 540.00 - INR 744.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Chennai

Olympia Platina, 9th Floor


Văn Phòng từ INR 360.00 - INR 494.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Chennai

RMZ Milenia Business Park


Văn Phòng từ INR 474.00 - INR 590.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Chennai

Prince Infocity II, Unit No. 1, 1st Floor


Văn Phòng từ INR 360.00 - INR 450.00

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Chennai.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 028 3823 6280