Trung tâm không gian văn phòng tại Serpong

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Serpong

Scientia Business Park


Văn Phòng từ IDR56.000 - IDR76.000
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Serpong

Beltway Office Park


Văn Phòng từ IDR86.000 - IDR118.000
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Serpong

The Vida 7th floor


Văn Phòng từ IDR86.000 - IDR118.000
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Serpong

Equity Tower, 49th Floor


Văn Phòng từ IDR111.000 - IDR139.000
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Serpong

40th.Floor, Capital Place


Văn Phòng từ IDR111.000 - IDR153.000
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Serpong

30/F Menara Standard Chartered


Văn Phòng từ IDR86.000 - IDR118.000
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Serpong

Tempo Scan Tower 32nd floor


Văn Phòng từ IDR101.000 - IDR139.000
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Serpong

WTC5 3A floor


Văn Phòng từ IDR86.000 - IDR118.000
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Serpong

WTC3, 20th.Floor


Văn Phòng từ IDR111.000 - IDR153.000
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Serpong

30/F Menara Kadin


Văn Phòng từ IDR73.000 - IDR101.000
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Serpong

DBS Bank Tower 28th floor


Văn Phòng từ IDR101.000 - IDR139.000
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Serpong

Menara Palma, 12th Floor


Văn Phòng từ IDR86.000 - IDR118.000
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Serpong

Prudential Center 22nd floor


Văn Phòng từ IDR101.000 - IDR139.000
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Serpong

50/F, Menara BCA Grand Indonesia


Văn Phòng từ IDR111.000 - IDR153.000

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Serpong.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280