Trung tâm không gian văn phòng tại Dublin

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Dublin

Ormond Building


Văn Phòng từ €14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Dublin

Upper Pembroke Street 28-32


Văn Phòng từ €12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Dublin

77 Sir John Rogerson's Quay


Văn Phòng từ €18.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Dublin

Harcourt Road


Văn Phòng từ €11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Dublin

Alexandra House


Văn Phòng từ €12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Dublin

Block B


Văn Phòng từ €9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Dublin

Level 1, The Chase


Văn Phòng từ €12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Dublin

Regus Dublin Airport


Văn Phòng từ €14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Dublin

Block 1, Blanchardstown Corporate Park


Văn Phòng từ €11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Dublin

Torquay Road


Văn Phòng từ €15.00

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Dublin.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 024 3266 3195