Trung tâm không gian văn phòng tại Herzliya

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ các địa điểm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Herzliya

12 Maskit St.


Văn Phòng từ ₪ 67.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Herzliya

9 Ha-Menofim St.


Văn Phòng từ ₪ 52.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Herzliya

13 Zarhin St.


Văn Phòng từ ₪ 44.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Herzliya

Building B, 7th floor


Văn Phòng từ ₪ 56.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Herzliya

A Building, 7th floor


Văn Phòng từ ₪ 49.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Herzliya

4 Mota Gur St.


Văn Phòng từ ₪ 48.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Herzliya

98 Yigal Alon St.


Văn Phòng từ ₪ 77.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Herzliya

4 Berkovich St.


Văn Phòng từ ₪ 48.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Herzliya

2 Jabotinsky St.


Văn Phòng từ ₪ 57.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Herzliya

8 Ariel Sharon St.


Văn Phòng từ ₪ 46.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Herzliya

121-123 Derech Menachem Begin


Văn Phòng từ ₪ 73.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Herzliya

22 Rothschild Boulevard


Văn Phòng từ ₪ 60.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Herzliya

4 Hatzoran St.


Văn Phòng từ ₪ 42.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Herzliya

10 Yaldei Taharan St.


Văn Phòng từ ₪ 38.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Herzliya

2 Oppenheirmer St.


Văn Phòng từ ₪ 49.00

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Herzliya.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 024 3266 3195