Trung tâm không gian văn phòng tại Kfar Saba

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ các địa điểm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Kfar Saba

A Building, 7th floor


Văn Phòng từ ₪ 52.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Kfar Saba

13 Zarhin St.


Văn Phòng từ ₪ 44.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Kfar Saba

12 Maskit St.


Văn Phòng từ ₪ 67.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Kfar Saba

9 Ha-Menofim St.


Văn Phòng từ ₪ 52.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Kfar Saba

Building B, 7th floor


Văn Phòng từ ₪ 54.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Kfar Saba

4 Mota Gur St.


Văn Phòng từ ₪ 43.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Kfar Saba

4 Hatzoran St.


Văn Phòng từ ₪ 42.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Kfar Saba

2 Jabotinsky St.


Văn Phòng từ ₪ 54.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Kfar Saba

98 Yigal Alon St.


Văn Phòng từ ₪ 77.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Kfar Saba

4 Berkovich St.


Văn Phòng từ ₪ 48.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Kfar Saba

8 Ariel Sharon St.


Văn Phòng từ ₪ 46.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Kfar Saba

121-123 Derech Menachem Begin


Văn Phòng từ ₪ 73.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Kfar Saba

22 Rothschild Boulevard


Văn Phòng từ ₪ 60.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Kfar Saba

10 Yaldei Taharan St.


Văn Phòng từ ₪ 38.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Kfar Saba

2 Oppenheirmer St.


Văn Phòng từ ₪ 49.00

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Kfar Saba.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 024 3266 3195