Trung tâm không gian văn phòng tại Kfar Saba

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Kfar Saba

Atir Yeda 1 St.


Văn Phòng từ ₪ 51.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Kfar Saba

13A Zarhin street


Văn Phòng từ ₪ 46.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Kfar Saba

6 Hahoshlim St.


Văn Phòng từ ₪ 55.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Kfar Saba

Maskit st 12


Văn Phòng từ ₪ 67.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Kfar Saba

9 Hamenofim St.


Văn Phòng từ ₪ 52.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Kfar Saba

3 Hanehoshet St


Văn Phòng từ ₪ 54.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Kfar Saba

4 Mota Gur St.


Văn Phòng từ ₪ 46.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Kfar Saba

Zoran 4 St.


Văn Phòng từ ₪ 46.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Kfar Saba

2 Jabotinsky Street


Văn Phòng từ ₪ 60.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Kfar Saba

98 Yigal Alon St.


Văn Phòng từ ₪ 77.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Kfar Saba

4 Berkovich St.


Văn Phòng từ ₪ 46.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Kfar Saba

Derech Menachem Begin 121-123


Văn Phòng từ ₪ 77.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Kfar Saba

Ariel Sharon St. 8


Văn Phòng từ ₪ 51.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Kfar Saba

Rothschild Center


Văn Phòng từ ₪ 60.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Kfar Saba

3 Yaldei Taharan


Văn Phòng từ ₪ 51.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Kfar Saba

2 Oppenheirmer Street


Văn Phòng từ ₪ 55.00

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Kfar Saba.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 024 3266 3195