Trung tâm không gian văn phòng tại Ra'anana

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Ra'anana

13 zarhin street


Văn Phòng từ ₪ 64.40 - ₪ 88.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Ra'anana

6 Hahoshlim St.


Văn Phòng từ ₪ 64.40 - ₪ 88.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Ra'anana

Maskit st 12


Văn Phòng từ ₪ 75.70 - ₪ 94.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Ra'anana

9 Hamenofim St.


Văn Phòng từ ₪ 58.40 - ₪ 80.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Ra'anana

3 Hanehoshet St


Văn Phòng từ ₪ 64.00 - ₪ 88.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Ra'anana

4 Mota Gur St.


Văn Phòng từ ₪ 51.70 - ₪ 71.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Ra'anana

Zoran 4 St.


Văn Phòng từ ₪ 51.70 - ₪ 71.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Ra'anana

Ayalon House, 12 Abba Hillel Street


Văn Phòng từ ₪ 51.70 - ₪ 71.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Ra'anana

4 Berkovich St.


Văn Phòng từ ₪ 58.40 - ₪ 80.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Ra'anana

98 Yigal Alon St.


Văn Phòng từ ₪ 75.70 - ₪ 104.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Ra'anana

2 Jabotinsky Street


Văn Phòng từ ₪ 64.40 - ₪ 88.70
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Ra'anana

Derech Menachem Begin 121-123


Văn Phòng từ ₪ 79.70 - ₪ 109.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Ra'anana

Rothschild Center


Văn Phòng từ ₪ 64.40 - ₪ 88.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Ra'anana

Ariel Sharon St. 8


Văn Phòng từ ₪ 51.70 - ₪ 71.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Ra'anana

2 Oppenheirmer Street


Văn Phòng từ ₪ 55.40 - ₪ 76.00

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Ra'anana.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280