Trung tâm không gian văn phòng tại Tel Aviv

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tel Aviv

Derech Menachem Begin 121-123


Văn Phòng từ ₪ 84 - ₪ 115
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tel Aviv

4 Berkovich St.


Văn Phòng từ ₪ 52 - ₪ 72
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tel Aviv

98 Yigal Alon St.


Văn Phòng từ ₪ 84 - ₪ 115
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tel Aviv

2 Jabotinsky Street


Văn Phòng từ ₪ 64 - ₪ 89
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tel Aviv

Ayalon House, 12 Abba Hillel Street


Văn Phòng từ ₪ 52 - ₪ 72
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tel Aviv

Rothschild Center


Văn Phòng từ ₪ 64 - ₪ 89
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tel Aviv

3 Hanehoshet St


Văn Phòng từ ₪ 71 - ₪ 97
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tel Aviv

4 Mota Gur St.


Văn Phòng từ ₪ 52 - ₪ 71
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tel Aviv

9 Hamenofim St.


Văn Phòng từ ₪ 49 - ₪ 68
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tel Aviv

Maskit st 12


Văn Phòng từ ₪ 72 - ₪ 90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tel Aviv

Ariel Sharon St. 8


Văn Phòng từ ₪ 57 - ₪ 78
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tel Aviv

6 Hahoshlim St.


Văn Phòng từ ₪ 64 - ₪ 89
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tel Aviv

13 zarhin street


Văn Phòng từ ₪ 52 - ₪ 71
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tel Aviv

Atir Yeda 1 St.


Văn Phòng từ ₪ 52 - ₪ 71
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tel Aviv

2 Oppenheirmer Street


Văn Phòng từ ₪ 55 - ₪ 76
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tel Aviv

Zoran 4 St.


Văn Phòng từ ₪ 44 - ₪ 61

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Tel Aviv.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280