Trung tâm không gian văn phòng tại Milan

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ các địa điểm
Lọc theo:
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Milan

Via San Raffaele 1


Văn Phòng từ 19,00 €
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Milan

Via Mengoni 4


Văn Phòng từ 16,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Milan

Corso Italia n.3


Văn Phòng từ 23,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Milan

Largo Richini 6


Văn Phòng từ 11,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Milan

Via Broletto 46


Văn Phòng từ 14,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Milan

Corso Europa 15


Văn Phòng từ 19,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Milan

Via Santa Maria Valle 3


Văn Phòng từ 9,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Milan

Via Dante 16


Văn Phòng từ 14,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Milan

Via Monte di Pieta' 21


Văn Phòng từ 15,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Milan

Via Uberto Visconti di Modrone 15


Văn Phòng từ 10,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Milan

Piazza Vetra 17


Văn Phòng từ 14,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Milan

Via Pietro Paleocapa 7


Văn Phòng từ 12,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Milan

Via Filippo Turati 30


Văn Phòng từ 17,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Milan

Piazzale Biancamano 8


Văn Phòng từ 14,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Milan

Bastioni di porta nuova 21


Văn Phòng từ 15,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Milan

Via Nino Bixio 31


Văn Phòng từ 10,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Milan

Via Giovanni Spadolini 7


Văn Phòng từ 12,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Milan

Via Roberto Lepetit 8/10


Văn Phòng từ 14,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Milan

Via Sannio, 3


Văn Phòng từ 16,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Milan

Via Tiziano 32


Văn Phòng từ 10,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Milan

Via Tortona 33


Văn Phòng từ 11,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Milan

Via Pola 11


Văn Phòng từ 13,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Milan

Via Giorgio Washington 70


Văn Phòng từ 12,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Milan

Viale Cassala 57


Văn Phòng từ 11,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Milan

Viale Abruzzi 94


Văn Phòng từ 9,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Milan

Via Giovanni Gioacchino Winckelmann 1


Văn Phòng từ 8,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Milan

Viale Enrico Forlanini 23


Văn Phòng từ 7,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Milan

Via Benigno Crespi 19


Văn Phòng từ 10,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Milan

Via Libero Temolo 4


Văn Phòng từ 8,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Milan

Via Bisceglie 76


Văn Phòng từ 8,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Milan

Viale Certosa 218


Văn Phòng từ 10,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Milan

Via del Bosco Rinnovato, 6/Palazzo U7


Văn Phòng từ 9,00 €
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Milan

Viale Monza 347


Văn Phòng từ 8,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Milan

Via Caldera, 21


Văn Phòng từ 8,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Milan

Centro Direzionale Milano Due


Văn Phòng từ 7,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Milan

Milanofiori, Strada 6


Văn Phòng từ 8,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Milan

Via San Bovio 3


Văn Phòng từ 9,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Milan

Via Volta, 16 Palazzo C


Văn Phòng từ 10,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Milan

Via Paracelso 26


Văn Phòng từ 9,00 €

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Milan.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 024 3266 3195