Trung tâm không gian văn phòng tại Milan

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Milan

Via San Raffaele 1


Văn Phòng từ 21,00 €
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Milan

Milan Piazza Duomo


Văn Phòng từ 14,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Milan

Via Mengoni 4


Văn Phòng từ 18,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Milan

Corso Italia n.3


Văn Phòng từ 19,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Milan

No 6, Largo Richini


Văn Phòng từ 13,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Milan

Corso Europa 15


Văn Phòng từ 19,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Milan

Via Santa Maria Valle 3


Văn Phòng từ 9,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Milan

Via Dante 16


Văn Phòng từ 14,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Milan

Via Monte di Pieta' 21


Văn Phòng từ 14,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Milan

Via Uberto Visconti di Modrone 15


Văn Phòng từ 11,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Milan

Piazza Vetra 17


Văn Phòng từ 18,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Milan

Via Pietro Paleocapa 7


Văn Phòng từ 14,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Milan

Via Filippo Turati 30


Văn Phòng từ 16,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Milan

Piazzale Biancamano 8


Văn Phòng từ 16,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Milan

Bastioni di porta nuova 21


Văn Phòng từ 17,00 €
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Milan

Via Nino Bixio 31


Văn Phòng từ 10,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Milan

Via Giovanni Spadolini 7


Văn Phòng từ 14,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Milan

Via Roberto Lepetit 8/10


Văn Phòng từ 14,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Milan

Piazzale Lodi


Văn Phòng từ 16,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Milan

Via Tiziano 32


Văn Phòng từ 14,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Milan

Via Tortona 33


Văn Phòng từ 15,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Milan

Via Pola 11


Văn Phòng từ 15,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Milan

Via Giorgio Washington 70


Văn Phòng từ 13,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Milan

Viale Cassala n.57


Văn Phòng từ 11,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Milan

Viale Abruzzi 94


Văn Phòng từ 12,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Milan

Via Giovanni Gioacchino Winckelmann, 1


Văn Phòng từ 10,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Milan

Viale Enrico Forlanini 23


Văn Phòng từ 7,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Milan

Mac4


Văn Phòng từ 10,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Milan

Via Libero Temolo 4


Văn Phòng từ 9,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Milan

Via Bisceglie 76


Văn Phòng từ 9,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Milan

Viale certosa 218


Văn Phòng từ 10,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Milan

Via del Bosco Rinnovato 6


Văn Phòng từ 11,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Milan

Viale Monza 347


Văn Phòng từ 8,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Milan

Via Caldera, 21


Văn Phòng từ 8,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Milan

Centro Direzionale Milano Due


Văn Phòng từ 8,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Milan

Via Senigallia 18/2 - Torre A


Văn Phòng từ 6,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Milan

Milano Fiori, Street 6


Văn Phòng từ 6,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Milan

Via San Bovio 3


Văn Phòng từ 9,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Milan

Via Volta, 16 Palazzo C


Văn Phòng từ 10,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Milan

Via Paracelso 26


Văn Phòng từ 9,00 €

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Milan.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 024 3266 3195