Trung tâm không gian văn phòng tại Milano

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Milano

Via San Raffaele 1


Văn Phòng từ € 22,50 - € 24,70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Milano

Via Mengoni 4


Văn Phòng từ € 20,40 - € 22,50
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Milano

Milan Piazza Duomo


Văn Phòng từ € 13,30 - € 18,30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Milano

Corso Italia n.3


Văn Phòng từ € 22,50 - € 24,70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Milano

No 6, Largo Richini


Văn Phòng từ € 13,30 - € 18,30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Milano

Corso Europa 15


Văn Phòng từ € 22,50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Milano

Via Santa Maria Valle 3


Văn Phòng từ € 10,40 - € 14,30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Milano

Via Dante 16


Văn Phòng từ € 13,30 - € 18,30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Milano

Via Uberto Visconti di Modrone 15


Văn Phòng từ € 16,60 - € 18,30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Milano

Piazza Vetra 17


Văn Phòng từ € 20,40 - € 22,50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Milano

Via Pietro Paleocapa 7


Văn Phòng từ € 13,30 - € 18,30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Milano

Via Filippo Turati 30


Văn Phòng từ € 18,00 - € 24,70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Milano

Piazzale Biancamano 8


Văn Phòng từ € 13,30 - € 18,30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Milano

Bastioni di porta nuova 21


Văn Phòng từ € 18,00 - € 24,70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Milano

Via Nino Bixio 31


Văn Phòng từ € 13,90 - € 19,20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Milano

Via Giovanni Spadolini 7


Văn Phòng từ € 12,20 - € 16,70
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Milano

Via Roberto Lepetit 8/10


Văn Phòng từ € 12,00 - € 16,50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Milano

Via Sannio 1 / Piazzale Lodi 3


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Milano

Via Tiziano 32


Văn Phòng từ € 15,20 - € 16,70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Milano

Via Tortona 33


Văn Phòng từ € 17,10 - € 18,80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Milano

Via Pola 11


Văn Phòng từ € 15,80 - € 17,40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Milano

Via Giorgio Washington 70


Văn Phòng từ € 17,10 - € 18,80
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Milano

Viale Abruzzi 94


Văn Phòng từ € 12,00 - € 16,50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Milano

Viale Enrico Forlanini 23


Văn Phòng từ € 7,90 - € 10,90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Milano

Mac4


Văn Phòng từ € 8,90 - € 12,20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Milano

Via Libero Temolo 4


Văn Phòng từ € 7,90 - € 10,90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Milano

Via Bisceglie 76


Văn Phòng từ € 7,80 - € 10,70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Milano

Viale certosa 218


Văn Phòng từ € 10,80 - € 11,80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Milano

Via del Bosco Rinnovato 6


Văn Phòng từ € 12,20 - € 16,70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Milano

Via Caldera, 21


Văn Phòng từ € 8,60 - € 11,80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Milano

Viale Monza 347


Văn Phòng từ € 8,90 - € 12,20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Milano

Centro Direzionale Milano Due


Văn Phòng từ € 8,00 - € 8,80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Milano

Via Senigallia 18/2 - Torre A


Văn Phòng từ € 7,60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Milano

Milano Fiori, Street 6


Văn Phòng từ € 7,80 - € 10,70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Milano

Via San Bovio 3


Văn Phòng từ € 8,70 - € 12,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Milano

Via Volta n°16


Văn Phòng từ € 9,90 - € 10,90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Milano

Via Paracelso 26


Văn Phòng từ € 8,60 - € 11,80

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Milano.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280