Trung tâm không gian văn phòng tại Rome

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rome

Via Antonio Salandra 18


Văn Phòng từ € 11,80 - € 16,20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rome

Via Vittorio Veneto 54b


Văn Phòng từ € 16,40 - € 20,50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rome

Piazza di San Silvestro 8


Văn Phòng từ € 16,40 - € 22,60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rome

Palazzo Valadier


Văn Phòng từ € 13,00 - € 17,90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rome

Via Vincenzo Bellini 22


Văn Phòng từ € 13,00 - € 17,90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rome

Piazza Carlo Magno n.21


Văn Phòng từ € 14,70 - € 16,20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rome

Via Properzio, 5


Văn Phòng từ € 11,80 - € 16,20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rome

Via Ostiense 131/L


Văn Phòng từ € 10,10 - € 13,90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rome

Piazza Don Luigi Sturzo 15


Văn Phòng từ € 11,80 - € 16,20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rome

Viale dell'Arte 25


Văn Phòng từ € 16,30 - € 17,90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rome

Viale Luca Gaurico 9/11


Văn Phòng từ € 11,40 - € 12,50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rome

Viale Luca Gaurico 91/93


Văn Phòng từ € 14,70 - € 16,20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rome

Viale Giorgio Ribotta 11


Văn Phòng từ € 10,10 - € 13,90

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Rome.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280