Trung tâm không gian văn phòng tại Turin

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Turin

City Centre


Văn Phòng từ 7,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Turin

Via Confienza N. 10


Văn Phòng từ 8,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Turin

Via Lugaro 15


Văn Phòng từ 9,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Turin

Corso Francesco Ferrucci 112


Văn Phòng từ 9,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Turin

Via Nizza 262


Văn Phòng từ 8,00 €

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Turin.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 024 3266 3195