Trung tâm không gian văn phòng tại Verona

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Verona

Via Francia 21/C


Văn Phòng từ 7,00 €

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Verona.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 024 3266 3195