Trung tâm không gian văn phòng tại Kariya

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Kariya

YF BLDG 3F


Văn Phòng từ ¥1,500 - ¥2,060
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Kariya

1-5-11 Nishiki


Văn Phòng từ ¥1,230 - ¥1,530
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Kariya

1-15-8Mikawa Anjyo cho


Văn Phòng từ ¥1,500 - ¥1,870
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Kariya

1-5-5 Kozakahonmachi


Văn Phòng từ ¥1,050 - ¥1,450
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Kariya

3-15-33 Sakae


Văn Phòng từ ¥1,500 - ¥2,060
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Kariya

2-5-5 Nishiki


Văn Phòng từ ¥1,050 - ¥1,320
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Kariya

5-31-10 Meieki


Văn Phòng từ ¥1,050 - ¥1,320
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Kariya

4-24-16 Meieki


Văn Phòng từ ¥1,500 - ¥2,060
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Kariya

5-4-14 Meieki


Văn Phòng từ ¥1,500 - ¥1,870
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Kariya

4-6-23 Meieki


Văn Phòng từ ¥1,580 - ¥2,160
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Kariya

3-28-12 Meieki


Văn Phòng từ ¥2,620 - ¥3,610
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Kariya

2-45-14 Meieki


Văn Phòng từ ¥1,580 - ¥2,160
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Kariya

1-1-1 Meieki


Văn Phòng từ ¥2,620 - ¥3,610

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Kariya.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 028 3823 6280