Trung tâm không gian văn phòng tại Kariya

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Kariya

YF BLDG 3F


Văn Phòng từ ¥1,700
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Kariya

1-15-8 Mikawa Anjyo cho


Văn Phòng từ ¥1,500
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Kariya

1-5-5 Kozakahonmachi


Văn Phòng từ ¥1,100
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Kariya

3-15-33 Sakae


Văn Phòng từ ¥1,500
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Kariya

2-5-5 Nishiki


Văn Phòng từ ¥1,000
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Kariya

5-31-10 Meieki


Văn Phòng từ ¥1,100
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Kariya

1-5-11 Nishiki


Văn Phòng từ ¥1,200
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Kariya

4-24-16 Meieki


Văn Phòng từ ¥1,400
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Kariya

5-4-14 Meieki


Văn Phòng từ ¥1,400
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Kariya

4-6-23 Meieki


Văn Phòng từ ¥1,500
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Kariya

3-28-12 Meieki


Văn Phòng từ ¥2,700
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Kariya

2-45-14 Meieki


Văn Phòng từ ¥1,500
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Kariya

1-1-1 Meieki


Văn Phòng từ ¥2,700

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Kariya.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 024 3266 3195