Trung tâm không gian văn phòng tại Nagoya

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Nagoya

2-5-5 Nishiki


Văn Phòng từ ¥1,050 - ¥1,320
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Nagoya

3-15-33 Sakae


Văn Phòng từ ¥1,500 - ¥2,060
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Nagoya

5-31-10 Meieki


Văn Phòng từ ¥1,050 - ¥1,320
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Nagoya

5-4-14 Meieki


Văn Phòng từ ¥1,500 - ¥1,870
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Nagoya

4-6-23 Meieki


Văn Phòng từ ¥1,580 - ¥2,160
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Nagoya

3-28-12 Meieki


Văn Phòng từ ¥2,620 - ¥3,610
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Nagoya

4-24-16 Meieki


Văn Phòng từ ¥1,500 - ¥2,060
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Nagoya

2-45-14 Meieki


Văn Phòng từ ¥1,580 - ¥2,160
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Nagoya

1-1-1 Meieki


Văn Phòng từ ¥2,620 - ¥3,610
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Nagoya

1-5-11 Nishiki


Văn Phòng từ ¥1,230 - ¥1,530
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Nagoya

YF BLDG 3F


Văn Phòng từ ¥1,500 - ¥2,060
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Nagoya

1-5-5 Kozakahonmachi


Văn Phòng từ ¥1,050 - ¥1,450
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Nagoya

1-15-8Mikawa Anjyo cho


Gọi ngay

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Nagoya.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 028 3823 6280