Trung tâm không gian văn phòng tại Chiba

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Chiba

14-13 Fujimi 1-Chome


Văn Phòng từ ¥1,390 - ¥1,730
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Chiba

Arca Central Building


Văn Phòng từ ¥1,990 - ¥2,730
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Chiba

5F, Passenger Terminal 1, Haneda Airport


Văn Phòng từ ¥1,990 - ¥2,480
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Chiba

1F Office Vera Nihonbashi Hakozaki


Gọi ngay
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Chiba

Kabutocho 1st Heiwa Bldg. 3rd Floor


Văn Phòng từ ¥1,990 - ¥2,730
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Chiba

3F, 5F & 6F Toyo Building


Văn Phòng từ ¥1,400 - ¥1,750
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Chiba

Daiei Ginza Building


Văn Phòng từ ¥2,690 - ¥3,370
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Chiba

4F & 5F Yaesu Dori Building


Văn Phòng từ ¥1,990 - ¥2,730
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Chiba

4F Tekko Building


Văn Phòng từ ¥3,120 - ¥3,900
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Chiba

4 F & 5F GYB Akihabara Building


Văn Phòng từ ¥1,990 - ¥2,480
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Chiba

5F Okura Bekkan


Văn Phòng từ ¥2,690 - ¥3,700
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Chiba

Level 8 Pacific Century Place


Văn Phòng từ ¥3,120 - ¥4,290
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Chiba

3/F Shiodome Building


Văn Phòng từ ¥2,690 - ¥3,700
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Chiba

Level 12, Yurakucho Ekimae Building


Văn Phòng từ ¥2,690 - ¥3,700
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Chiba

MASU no SQUARE 1F-4F


Văn Phòng từ ¥2,690 - ¥3,700
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Chiba

8F Shin Kokusai Building


Văn Phòng từ ¥1,990 - ¥2,730
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Chiba

4/F East Tower


Văn Phòng từ ¥2,690 - ¥3,700
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Chiba

2/F & 3/F Shinbashi Tokyu Bldg


Văn Phòng từ ¥2,690 - ¥3,370
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Chiba

15/F The Imperial Hotel Tower


Văn Phòng từ ¥2,690 - ¥3,370
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Chiba

1F and 2F Otemachi Building


Văn Phòng từ ¥3,120 - ¥4,290
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Chiba

Unizo Shibadaimon 2Chome Building 6F 7F


Văn Phòng từ ¥1,400 - ¥1,930
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Chiba

10F Shiba Daimon Centre


Văn Phòng từ ¥1,990 - ¥2,730
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Chiba

1F - 9F Dai-3 Meiwa Building


Văn Phòng từ ¥1,400 - ¥1,930
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Chiba

7F, 8F & 9F Tokyodo Nishikicho Building


Văn Phòng từ ¥1,400 - ¥1,750
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Chiba

8F, Shinagawa Grand Central Tower


Văn Phòng từ ¥3,720 - ¥5,120
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Chiba

4/F Shinagawa East One Tower


Văn Phòng từ ¥3,120 - ¥4,290
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Chiba

14/F Kamiyacho MT Building


Văn Phòng từ ¥2,670 - ¥3,680
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Chiba

1F Azabu East Court


Văn Phòng từ ¥1,580 - ¥1,980
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Chiba

Habitation Akasaka


Văn Phòng từ ¥1,580 - ¥1,980
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Chiba

12/F Ark Mori Building, 1-12-32


Văn Phòng từ ¥3,580 - ¥4,920
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Chiba

7F Akasaka Business Place


Văn Phòng từ ¥1,580 - ¥1,980
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Chiba

5/F Azabu Green Terrace


Văn Phòng từ ¥1,990 - ¥2,740
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Chiba

5F, 6F & 7F Roppongi Denki Building


Văn Phòng từ ¥1,990 - ¥2,740
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Chiba

Estage Osaki Building 6F


Văn Phòng từ ¥1,620 - ¥2,020
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Chiba

4F & 8F, KS Building


Văn Phòng từ ¥2,690 - ¥3,370
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Chiba

4F Akasaka K Tower


Văn Phòng từ ¥2,670 - ¥3,340
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Chiba

2F, 3F and 4F


Văn Phòng từ ¥1,580 - ¥2,170
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Chiba

Gotanda Sun Heights, Building 2F


Văn Phòng từ ¥1,620 - ¥2,220
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Chiba

1/F Place Canada


Văn Phòng từ ¥2,670 - ¥3,340
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Chiba

1F,2F and 3F


Văn Phòng từ ¥1,580 - ¥2,170
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Chiba

Taisei Koki Building 4th & 5th Floor


Văn Phòng từ ¥1,990 - ¥2,740
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Chiba

5F, 6F & 10F, DF Building


Văn Phòng từ ¥1,580 - ¥2,170
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Chiba

Forest Hills East Wing 2F


Văn Phòng từ ¥2,070 - ¥2,840
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Chiba

3F Minami Aoyama Daiichi Nirasawa Building


Văn Phòng từ ¥1,580 - ¥1,980
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Chiba

4F Dai 21 Arai Building


Văn Phòng từ ¥2,070 - ¥2,590
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Chiba

7F & 8F Humax Ebisu building


Văn Phòng từ ¥2,070 - ¥2,840
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Chiba

1F & 2F Frances Building


Văn Phòng từ ¥1,850 - ¥2,550
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Chiba

6F & 7F TOC Daiichi Bldg


Văn Phòng từ ¥1,850 - ¥2,320
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Chiba

3F/5F/6F Tobu Building


Văn Phòng từ ¥2,070 - ¥2,590
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Chiba

7F Fuji Building 40


Văn Phòng từ ¥2,320 - ¥2,550
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Chiba

6F 7F & 8F, Shibuya Miyata Building


Văn Phòng từ ¥1,850 - ¥2,550
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Chiba

22/F Shibuya Mark City


Văn Phòng từ ¥2,560 - ¥3,520
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Chiba

1F & 8F Shinjuku Yamato Building


Văn Phòng từ ¥1,850 - ¥2,320
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Chiba

Glass City Shibuya 6F


Văn Phòng từ ¥2,070 - ¥2,590
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Chiba

Nukariya Building 6F


Văn Phòng từ ¥1,370 - ¥1,720
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Chiba

5F Shinjuku Mitsuba Building


Văn Phòng từ ¥2,070 - ¥2,590
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Chiba

DaiyaGate Ikebukuro 5F


Văn Phòng từ ¥2,850 - ¥3,910
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Chiba

Nishi-Shinjuku Takagi Building


Văn Phòng từ ¥2,350 - ¥3,230
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Chiba

30/F Shinjuku Park Tower


Văn Phòng từ ¥2,350 - ¥3,230
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Chiba

Hoshino Building 3F


Văn Phòng từ ¥1,850 - ¥2,550
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Chiba

9F Nakano Sunplaza


Văn Phòng từ ¥2,070 - ¥2,840
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Chiba

Wise Next Shin Yokohama


Văn Phòng từ ¥1,560 - ¥1,950
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Chiba

20F Yokohama Landmark Tower


Văn Phòng từ ¥2,390 - ¥3,280
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Chiba

8F Yokohama Onoecho Building


Văn Phòng từ ¥1,750 - ¥2,190
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Chiba

Kinko Building 7F


Văn Phòng từ ¥1,180 - ¥1,620
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Chiba

Yokohama Blue Avenue 12F


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Chiba

2-19-12 Takashima


Văn Phòng từ ¥3,190 - ¥3,980
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Chiba

6F & 9F Sotetsu KS Building


Văn Phòng từ ¥1,750 - ¥2,190
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Chiba

5F& 6F, TSC Building


Văn Phòng từ ¥1,040 - ¥1,420
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Chiba

Success Hon-Atsugi Building 5F 6F


Văn Phòng từ ¥1,560 - ¥2,140
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Chiba

7F Mito Izumicho Building


Văn Phòng từ ¥800 - ¥1,090

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Chiba.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280