Trung tâm không gian văn phòng tại Chiba

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ các địa điểm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Chiba

14-13 Fujimi 1-Chome


Văn Phòng từ ¥1,400
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Chiba

1-2-1 Kinshi


Văn Phòng từ ¥1,700
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Chiba

3-3-2 Haneda Kuko


Văn Phòng từ ¥2,000
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Chiba

27-9, Nihonbashi Hakozakicho


Văn Phòng từ ¥1,400
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Chiba

5-1 Kabutocho Nihonbashi


Văn Phòng từ ¥2,200
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Chiba

1-2-10 Nihonbashi


Văn Phòng từ ¥1,400
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Chiba

1-16-7 Ginza


Văn Phòng từ ¥2,600
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Chiba

3-4-15 Nihonbashi


Văn Phòng từ ¥1,700
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Chiba

1-8-2 Marunouchi


Văn Phòng từ ¥3,100
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Chiba

2-25 Kanda Sudacho


Văn Phòng từ ¥2,300
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Chiba

3-4-1 Ginza


Văn Phòng từ ¥1,600
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Chiba

1-11-1 Marunouchi


Văn Phòng từ ¥3,100
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Chiba

Yurakucho 2-7-1


Văn Phòng từ ¥2,400
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Chiba

1-2-20 Kaigan


Văn Phòng từ ¥2,000
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Chiba

1-14-1, Kanda Sudacho


Văn Phòng từ ¥2,400
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Chiba

1-6-1 Otemachi


Văn Phòng từ ¥2,400
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Chiba

4-21-3, Shinbashi


Văn Phòng từ ¥2,200
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Chiba

3-4-1 Marunouchi


Văn Phòng từ ¥2,300
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Chiba

1-5-1 Otemachi First Square,


Văn Phòng từ ¥2,300

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Chiba.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 024 3266 3195