Trung tâm không gian văn phòng tại Itami

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Itami

1-1-1 Nishidai


Văn Phòng từ ¥1,100
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Itami

1-4-1 Shinsenri Higashi-machi


Văn Phòng từ ¥1,900
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Itami

1-8-24 Nishimiyahara


Văn Phòng từ ¥1,100
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Itami

1-1-1 Miyahara


Văn Phòng từ ¥2,300
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Itami

1-1-4 Shibata


Văn Phòng từ ¥2,500
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Itami

2-6-20 Umeda


Văn Phòng từ ¥1,500
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Itami

8-47 Kakuda-cho


Văn Phòng từ ¥2,500
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Itami

1-12-17,Umeda


Văn Phòng từ ¥2,500
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Itami

4-4-1, Fushimimachi


Văn Phòng từ ¥1,600
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Itami

3-2-25 Kitahama


Văn Phòng từ ¥1,300
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Itami

1-3-13,Kyōmachibori


Văn Phòng từ ¥1,100
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Itami

2-5-8 Hiranomachi


Văn Phòng từ ¥1,100
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Itami

2-3-13 Azuchi-cho


Văn Phòng từ ¥1,500
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Itami

4-1-15


Văn Phòng từ ¥1,700
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Itami

10-1 Futabacho


Văn Phòng từ ¥1,400
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Itami

2-10-70 Nanbanaka


Văn Phòng từ ¥1,600
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Itami

1-1-43 Abenosuji


Văn Phòng từ ¥1,400
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Itami

1-1-20 Isobedori


Văn Phòng từ ¥700
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Itami

8-1-6 Goko Dori


Văn Phòng từ ¥2,300

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Itami.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 024 3266 3195