Trung tâm không gian văn phòng tại Kobe

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ các địa điểm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Kobe

8-1-6 Goko Dori


Văn Phòng từ ¥2,000
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Kobe

1-1-20 Isobedori


Văn Phòng từ ¥600
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Kobe

1-1-1 Nishidai


Văn Phòng từ ¥1,200
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Kobe

2-6-20 Umeda


Văn Phòng từ ¥1,600
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Kobe

1-8-24 Nishimiyahara


Văn Phòng từ ¥1,100
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Kobe

1-3-13,Kyōmachibori


Văn Phòng từ ¥1,100
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Kobe

1-12-17,Umeda


Văn Phòng từ ¥2,300
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Kobe

1-1-4 Shibata


Văn Phòng từ ¥2,500
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Kobe

8-47 Kakuda-cho


Văn Phòng từ ¥2,500
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Kobe

4-4-1, Fushimimachi


Văn Phòng từ ¥1,500
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Kobe

4-1-15


Văn Phòng từ ¥1,700
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Kobe

3-2-25 Kitahama


Văn Phòng từ ¥1,000
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Kobe

2-10-70 Nanbanaka


Văn Phòng từ ¥1,600
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Kobe

2-5-8 Hiranomachi


Văn Phòng từ ¥1,000
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Kobe

1-1-1 Miyahara


Văn Phòng từ ¥2,300
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Kobe

2-3-13 Azuchi-cho


Văn Phòng từ ¥1,500
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Kobe

1-1-43 Abenosuji


Văn Phòng từ ¥1,400
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Kobe

1-4-1 Shinsenri Higashi-machi


Văn Phòng từ ¥1,900

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Kobe.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 024 3266 3195