Trung tâm không gian văn phòng tại Ibaraki

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Ibaraki

7F Mito Izumicho Building


Văn Phòng từ ¥800 - ¥1,090
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Ibaraki

14-13 Fujimi 1-Chome


Văn Phòng từ ¥1,390 - ¥1,730
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Ibaraki

Arca Central Building


Văn Phòng từ ¥1,990 - ¥2,730
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Ibaraki

4 F & 5F GYB Akihabara Building


Văn Phòng từ ¥1,990 - ¥2,480
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Ibaraki

MASU no SQUARE 1F-4F


Văn Phòng từ ¥2,690 - ¥3,700
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Ibaraki

1F Office Vera Nihonbashi Hakozaki


Gọi ngay
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Ibaraki

Kabutocho 1st Heiwa Bldg. 3rd Floor


Văn Phòng từ ¥1,990 - ¥2,730
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Ibaraki

3F, 5F & 6F Toyo Building


Văn Phòng từ ¥1,400 - ¥1,750
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Ibaraki

7F, 8F & 9F Tokyodo Nishikicho Building


Văn Phòng từ ¥1,400 - ¥1,750
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Ibaraki

Nukariya Building 6F


Văn Phòng từ ¥1,370 - ¥1,720
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Ibaraki

DaiyaGate Ikebukuro 5F


Văn Phòng từ ¥2,850 - ¥3,910
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Ibaraki

4F Tekko Building


Văn Phòng từ ¥3,120 - ¥3,900
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Ibaraki

4/F East Tower


Văn Phòng từ ¥2,690 - ¥3,700
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Ibaraki

1F and 2F Otemachi Building


Văn Phòng từ ¥3,120 - ¥4,290
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Ibaraki

4F & 5F Yaesu Dori Building


Văn Phòng từ ¥1,990 - ¥2,730
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Ibaraki

Level 8 Pacific Century Place


Văn Phòng từ ¥3,120 - ¥4,290
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Ibaraki

Daiei Ginza Building


Văn Phòng từ ¥2,690 - ¥3,370
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Ibaraki

8F Shin Kokusai Building


Văn Phòng từ ¥1,990 - ¥2,730
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Ibaraki

5F Okura Bekkan


Văn Phòng từ ¥2,690 - ¥3,700
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Ibaraki

Level 12, Yurakucho Ekimae Building


Văn Phòng từ ¥2,690 - ¥3,700
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Ibaraki

15/F The Imperial Hotel Tower


Văn Phòng từ ¥2,690 - ¥3,370
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Ibaraki

4F & 8F, KS Building


Văn Phòng từ ¥2,690 - ¥3,370
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Ibaraki

2/F & 3/F Shinbashi Tokyu Bldg


Văn Phòng từ ¥2,690 - ¥3,370
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Ibaraki

4F Akasaka K Tower


Văn Phòng từ ¥2,670 - ¥3,340
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Ibaraki

1F - 9F Dai-3 Meiwa Building


Văn Phòng từ ¥1,400 - ¥1,930
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Ibaraki

Habitation Akasaka


Văn Phòng từ ¥1,580 - ¥1,980
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Ibaraki

2F, 3F and 4F


Văn Phòng từ ¥1,580 - ¥2,170
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Ibaraki

7F Akasaka Business Place


Văn Phòng từ ¥1,580 - ¥1,980
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Ibaraki

3/F Shiodome Building


Văn Phòng từ ¥2,690 - ¥3,700
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Ibaraki

10F Shiba Daimon Centre


Văn Phòng từ ¥1,990 - ¥2,730
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Ibaraki

12/F Ark Mori Building, 1-12-32


Văn Phòng từ ¥3,580 - ¥4,920
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Ibaraki

14/F Kamiyacho MT Building


Văn Phòng từ ¥2,670 - ¥3,680
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Ibaraki

Unizo Shibadaimon 2Chome Building 6F 7F


Văn Phòng từ ¥1,400 - ¥1,930
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Ibaraki

1/F Place Canada


Văn Phòng từ ¥2,670 - ¥3,340
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Ibaraki

5F Shinjuku Mitsuba Building


Văn Phòng từ ¥2,070 - ¥2,590
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Ibaraki

Hoshino Building 3F


Văn Phòng từ ¥1,850 - ¥2,550
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Ibaraki

1F & 8F Shinjuku Yamato Building


Văn Phòng từ ¥1,850 - ¥2,320
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Ibaraki

5F, 6F & 10F, DF Building


Văn Phòng từ ¥1,580 - ¥2,170
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Ibaraki

1F,2F and 3F


Văn Phòng từ ¥1,580 - ¥2,170
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Ibaraki

1F Azabu East Court


Văn Phòng từ ¥1,580 - ¥1,980
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Ibaraki

Nishi-Shinjuku Takagi Building


Văn Phòng từ ¥2,350 - ¥3,230
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Ibaraki

5F, 6F & 7F Roppongi Denki Building


Văn Phòng từ ¥1,990 - ¥2,740
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Ibaraki

9F Nakano Sunplaza


Văn Phòng từ ¥2,070 - ¥2,840
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Ibaraki

3F Minami Aoyama Daiichi Nirasawa Building


Văn Phòng từ ¥1,580 - ¥1,980
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Ibaraki

30/F Shinjuku Park Tower


Văn Phòng từ ¥2,350 - ¥3,230
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Ibaraki

Forest Hills East Wing 2F


Văn Phòng từ ¥2,070 - ¥2,840
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Ibaraki

3F/5F/6F Tobu Building


Văn Phòng từ ¥2,070 - ¥2,590
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Ibaraki

5/F Azabu Green Terrace


Văn Phòng từ ¥1,990 - ¥2,740
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Ibaraki

Taisei Koki Building 4th & 5th Floor


Văn Phòng từ ¥1,990 - ¥2,740
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Ibaraki

6F & 7F TOC Daiichi Bldg


Văn Phòng từ ¥1,850 - ¥2,320
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Ibaraki

6F 7F & 8F, Shibuya Miyata Building


Văn Phòng từ ¥1,850 - ¥2,550
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Ibaraki

7F Fuji Building 40


Văn Phòng từ ¥2,320 - ¥2,550
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Ibaraki

22/F Shibuya Mark City


Văn Phòng từ ¥2,560 - ¥3,520
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Ibaraki

4/F Shinagawa East One Tower


Văn Phòng từ ¥3,120 - ¥4,290
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Ibaraki

8F, Shinagawa Grand Central Tower


Văn Phòng từ ¥3,720 - ¥5,120
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Ibaraki

7F & 8F Humax Ebisu building


Văn Phòng từ ¥2,070 - ¥2,840
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Ibaraki

1F & 2F Frances Building


Văn Phòng từ ¥1,850 - ¥2,550
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Ibaraki

Glass City Shibuya 6F


Văn Phòng từ ¥2,070 - ¥2,590
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Ibaraki

4F Dai 21 Arai Building


Văn Phòng từ ¥2,070 - ¥2,590
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Ibaraki

Gotanda Sun Heights, Building 2F


Văn Phòng từ ¥1,620 - ¥2,220
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Ibaraki

Estage Osaki Building 6F


Văn Phòng từ ¥1,620 - ¥2,020
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Ibaraki

5F, Passenger Terminal 1, Haneda Airport


Văn Phòng từ ¥1,990 - ¥2,480
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Ibaraki

5F& 6F, TSC Building


Văn Phòng từ ¥1,040 - ¥1,420
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Ibaraki

Wise Next Shin Yokohama


Văn Phòng từ ¥1,560 - ¥1,950

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Ibaraki.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280