Trung tâm không gian văn phòng tại Yokohama

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Yokohama

4-57 Onoecho


Văn Phòng từ ¥2,200 - ¥2,750
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Yokohama

2-2-1 Minatomirai


Văn Phòng từ ¥2,200 - ¥3,020
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Yokohama

2-2-1 Minatomirai


Văn Phòng từ ¥2,820 - ¥3,880
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Yokohama

4-4-2, Minatomirai,


Văn Phòng từ ¥1,580 - ¥2,170
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Yokohama

2-19-12 Takashima


Văn Phòng từ ¥2,860 - ¥3,570
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Yokohama

7-3, Kinkocho


Văn Phòng từ ¥1,580 - ¥1,970
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Yokohama

1-11-5 Kitasaiwai


Văn Phòng từ ¥1,940 - ¥2,430
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Yokohama

2-3-12 Shin Yokohama


Văn Phòng từ ¥2,520 - ¥3,140
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Yokohama

2-5-14 Shnyokohama


Văn Phòng từ ¥2,200 - ¥2,750
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Yokohama

3-3-2 Haneda Kuko


Văn Phòng từ ¥2,070 - ¥2,590
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Yokohama

3-5-2, Osaki


Văn Phòng từ ¥1,820 - ¥2,270
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Yokohama

1-26-2, Nishi-Gotanda


Văn Phòng từ ¥1,460 - ¥1,830
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Yokohama

2-16-4 Konan


Văn Phòng từ ¥2,970 - ¥4,080
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Yokohama

2-16-1 Konan


Văn Phòng từ ¥2,970 - ¥4,080
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Yokohama

Kounan 2-16-1


Văn Phòng từ ¥3,540 - ¥4,860
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Yokohama

1-20-6 Ebisuminami


Văn Phòng từ ¥2,350 - ¥2,930
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Yokohama

Ebisu minami 1-1-1


Văn Phòng từ ¥2,600 - ¥3,570
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Yokohama

2-19-9 Ebisu Nishi


Văn Phòng từ ¥1,940 - ¥2,670
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Yokohama

8-7, Daikanyama-cho


Văn Phòng từ ¥1,940 - ¥2,670
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Yokohama

16-28 Nampeidai


Văn Phòng từ ¥2,240 - ¥2,800
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Yokohama

3-20-1 Minamiazabu


Văn Phòng từ ¥1,640 - ¥2,250
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Yokohama

15-14 Sakuragaokacho


Văn Phòng từ ¥2,050 - ¥2,250
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Yokohama

5-4-12 Hiroo


Văn Phòng từ ¥2,020 - ¥2,780
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Yokohama

4-14-1 Naka-machi


Văn Phòng từ ¥1,020 - ¥1,400
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Yokohama

1-12-1 Dogenzaka


Văn Phòng từ ¥3,030 - ¥4,160
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Yokohama

1-8-3 Shibuya


Văn Phòng từ ¥1,560 - ¥1,950
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Yokohama

1-12-14 Jinnan


Văn Phòng từ ¥1,560 - ¥2,140
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Yokohama

7-12 Ropponngi


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Yokohama

4-18-11, Minami Aoyama


Văn Phòng từ ¥2,630 - ¥3,610
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Yokohama

2-22-5 Higashi Azabu


Văn Phòng từ ¥1,010 - ¥1,260
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Yokohama

6-28-9 Jingumae


Văn Phòng từ ¥2,170 - ¥2,720
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Yokohama

6-1-20 Roppongi


Văn Phòng từ ¥2,020 - ¥2,780
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Yokohama

3-5-2 Minami Aoyama


Văn Phòng từ ¥890 - ¥1,110
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Yokohama

2-2-1, Shibadaimon


Văn Phòng từ ¥2,020 - ¥2,770
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Yokohama

1-10-11 Shiba Daimon Minato Ku


Văn Phòng từ ¥2,270 - ¥3,120
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Yokohama

1-20-2 Minami Aoyama


Văn Phòng từ ¥890 - ¥1,220
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Yokohama

1-2-20 Kaigan


Văn Phòng từ ¥2,520 - ¥3,470
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Yokohama

4-3-20 Toranomon


Văn Phòng từ ¥2,140 - ¥2,950
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Yokohama

2-2-8 Minamiaoyama


Văn Phòng từ ¥1,260 - ¥1,740
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Yokohama

1-12-32 Akasaka


Văn Phòng từ ¥2,900 - ¥3,990
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Yokohama

4-7-6 Akasaka


Văn Phòng từ ¥1,010 - ¥1,390
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Yokohama

4-31-3 Shinbashi


Văn Phòng từ ¥1,140 - ¥1,560
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Yokohama

7-3-37 Akasaka


Văn Phòng từ ¥2,140 - ¥2,680
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Yokohama

1-3-5 Akasaka


Văn Phòng từ ¥1,460 - ¥1,820
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Yokohama

4-21-3, Shinbashi


Văn Phòng từ ¥2,520 - ¥3,150
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Yokohama

2-14-5 Akasaka Minato-ku


Văn Phòng từ ¥1,460 - ¥1,820
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Yokohama

3-7-1 Nishi-Shinjuku


Văn Phòng từ ¥2,120 - ¥2,910
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Yokohama

1-2-7 Motoakasaka


Văn Phòng từ ¥2,900 - ¥3,630
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Yokohama

1-1-1 Uchisaiwaicho


Văn Phòng từ ¥2,400 - ¥2,990
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Yokohama

5-27-3 Sendagaya


Văn Phòng từ ¥2,010 - ¥2,510
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Yokohama

1-20-3 Nishi-Shinjuku


Văn Phòng từ ¥2,120 - ¥2,910
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Yokohama

3-4-1 Ginza


Văn Phòng từ ¥2,380 - ¥2,980
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Yokohama

Yurakucho 2-7-1


Văn Phòng từ ¥2,910 - ¥3,990
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Yokohama

4-5-20 Kojimachi


Văn Phòng từ ¥1,440 - ¥1,800
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Yokohama

3-4-1 Marunouchi


Văn Phòng từ ¥2,690 - ¥3,700
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Yokohama

8-11-10, Nishi-Shinjuku


Văn Phòng từ ¥1,820 - ¥2,500
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Yokohama

1-5-11 Nishi Shinjuku


Văn Phòng từ ¥1,910 - ¥2,390
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Yokohama

1-16-7 Ginza


Văn Phòng từ ¥3,130 - ¥3,910
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Yokohama

1-4-11 Shinjyuku


Văn Phòng từ ¥2,920 - ¥3,650
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Yokohama

1-11-1 Marunouchi


Văn Phòng từ ¥3,650 - ¥5,020
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Yokohama

6-27-30 Shinjuku


Gọi ngay
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Yokohama

3-4-15 Nihonbashi


Văn Phòng từ ¥1,780 - ¥2,450
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Yokohama

1-8-2 Marunouchi


Văn Phòng từ ¥4,030 - ¥5,040
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Yokohama

1-5-1 Otemachi First Square,


Văn Phòng từ ¥2,690 - ¥3,700
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Yokohama

1-6-1 Otemachi


Văn Phòng từ ¥3,120 - ¥4,290
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Yokohama

1-2-10 Nihonbashi


Văn Phòng từ ¥1,400 - ¥1,750
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Yokohama

5-1 Kabutocho Nihonbashi


Văn Phòng từ ¥2,180 - ¥2,990
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Yokohama

4-1-1 Nakano


Văn Phòng từ ¥1,890 - ¥2,360
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Yokohama

27-9, Nihonbashi Hakozakicho


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Yokohama

3-7-2 Kanda Nishikicho


Văn Phòng từ ¥1,590 - ¥1,990
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Yokohama

1-14-1, Kanda Sudacho


Văn Phòng từ ¥2,520 - ¥3,470
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Yokohama

2-25 Kanda Sudacho


Văn Phòng từ ¥2,270 - ¥2,840
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Yokohama

1-16-20 Minami Ikebukuro


Văn Phòng từ ¥1,720 - ¥2,140
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Yokohama

1-16-15, Minami-Ikebukuro


Văn Phòng từ ¥3,010 - ¥4,140

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Yokohama.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 028 3823 6280