Trung tâm không gian văn phòng tại Tokyo

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tokyo

4F & 5F Yaesu Dori Building


Văn Phòng từ ¥1,780 - ¥2,450
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tokyo

Level 8 Pacific Century Place


Văn Phòng từ ¥3,650 - ¥5,020
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tokyo

4F Tekko Building


Văn Phòng từ ¥4,030 - ¥5,040
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tokyo

3F, 5F & 6F Toyo Building


Văn Phòng từ ¥1,400 - ¥1,750
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tokyo

Daiei Ginza Building


Văn Phòng từ ¥2,400 - ¥2,990
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tokyo

4/F East Tower


Văn Phòng từ ¥3,150 - ¥4,330
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tokyo

Level 12, Yurakucho Ekimae Building


Văn Phòng từ ¥3,400 - ¥4,680
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tokyo

Kabutocho 1st Heiwa Bldg.


Văn Phòng từ ¥2,030 - ¥2,800
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tokyo

8F Shin Kokusai Building


Văn Phòng từ ¥2,770 - ¥3,810
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tokyo

5F Okura Bekkan


Văn Phòng từ ¥2,650 - ¥3,310
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tokyo

1F and 2F Otemachi Building


Văn Phòng từ ¥3,650 - ¥5,020
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tokyo

15/F The Imperial Hotel Tower


Văn Phòng từ ¥2,400 - ¥2,990
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tokyo

7F, 8F & 9F Tokyodo Nishikicho Building


Văn Phòng từ ¥1,510 - ¥1,890
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tokyo

1F Office Vera Nihonbashi Hakozaki


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tokyo

Hulic Kanda suda-cho building 1F-4F


Văn Phòng từ ¥2,520 - ¥3,470
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tokyo

4 F & 5F GYB Akihabara Building


Văn Phòng từ ¥2,270 - ¥2,840
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tokyo

2/F & 3/F Shinbashi Tokyu Bldg


Văn Phòng từ ¥2,520 - ¥3,150
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tokyo

1F - 9F Dai-3 Meiwa Building


Văn Phòng từ ¥1,140 - ¥1,560
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tokyo

Habitation Akasaka


Văn Phòng từ ¥1,390 - ¥1,740
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tokyo

3/F Shiodome Building


Văn Phòng từ ¥3,030 - ¥4,160
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tokyo

10F Shiba Daimon Centre


Văn Phòng từ ¥2,520 - ¥3,470
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tokyo

14/F Kamiyacho MT Building


Văn Phòng từ ¥2,140 - ¥2,950
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tokyo

7F Akasaka Business Place


Văn Phòng từ ¥1,390 - ¥1,740
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tokyo

4F & 8F, KS Building


Văn Phòng từ ¥1,440 - ¥1,800
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tokyo

12/F Ark Mori Building, 1-12-32


Văn Phòng từ ¥2,900 - ¥3,990
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tokyo

Unizo Shibadaimon 2Chome Building 6F 7F


Văn Phòng từ ¥2,020 - ¥2,770
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tokyo

4F Akasaka K Tower


Văn Phòng từ ¥2,900 - ¥3,630
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tokyo

2F, 3F and 4F


Văn Phòng từ ¥1,010 - ¥1,390
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tokyo

1F Azabu East Court


Văn Phòng từ ¥1,010 - ¥1,260
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tokyo

1/F Place Canada


Văn Phòng từ ¥2,140 - ¥2,680
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tokyo

7-12,Roppongi


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tokyo

5F, 6F & 7F Roppongi Denki Building


Văn Phòng từ ¥2,020 - ¥2,780
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tokyo

Nogizaka Business Court


Văn Phòng từ ¥890 - ¥1,220
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tokyo

5F, 6F & 10F, DF Building


Văn Phòng từ ¥1,260 - ¥1,740
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tokyo

Arca Central Building


Văn Phòng từ ¥1,460 - ¥2,010
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tokyo

3F Minami Aoyama Daiichi Nirasawa Building


Văn Phòng từ ¥890 - ¥1,110
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tokyo

5F Daiwa Azabu Terrace


Văn Phòng từ ¥1,640 - ¥2,250
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tokyo

Forest Hills East Wing 2F


Văn Phòng từ ¥1,910 - ¥2,620
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tokyo

Taisei Koki Building 4th & 5th Floor


Văn Phòng từ ¥1,890 - ¥2,600
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tokyo

1F & 8F Shinjuku Yamato Building


Văn Phòng từ ¥1,910 - ¥2,390
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tokyo

3F/5F/6F Tobu Building


Văn Phòng từ ¥2,330 - ¥2,920
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tokyo

6F & 7F TOC Daiichi Bldg


Văn Phòng từ ¥1,560 - ¥1,950
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tokyo

Kounan 2-16-1


Văn Phòng từ ¥3,540 - ¥4,860
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tokyo

4/F Shinagawa East One Tower


Văn Phòng từ ¥2,700 - ¥3,710
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tokyo

6F 7F & 8F, Shibuya Miyata Building


Văn Phòng từ ¥1,430 - ¥1,970
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tokyo

8F, Shinagawa Grand Central Tower


Văn Phòng từ ¥2,700 - ¥3,710
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tokyo

5F Shinjuku Mitsuba Building


Văn Phòng từ ¥1,910 - ¥2,390
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tokyo

7F & 8F Humax Ebisu building


Văn Phòng từ ¥2,600 - ¥3,570
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tokyo

Square Daikanyama 1F-6F


Văn Phòng từ ¥2,020 - ¥2,770
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tokyo

7F Fuji Building 40


Văn Phòng từ ¥2,050 - ¥2,250
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tokyo

Nishi-Shinjuku Takagi Building


Văn Phòng từ ¥2,120 - ¥2,910
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tokyo

Gotanda Sun Heights, Building 2F


Văn Phòng từ ¥1,460 - ¥1,830
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tokyo

4F Dai 21 Arai Building


Văn Phòng từ ¥2,350 - ¥2,930
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tokyo

1F & 2F Frances Building


Văn Phòng từ ¥1,820 - ¥2,500
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tokyo

22/F Shibuya Mark City


Văn Phòng từ ¥3,030 - ¥4,160
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tokyo

Hoshino Building 3F


Văn Phòng từ ¥1,650 - ¥2,270
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tokyo

30/F Shinjuku Park Tower


Văn Phòng từ ¥1,910 - ¥2,630
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tokyo

Daiwa Shibuya Square 6/F


Văn Phòng từ ¥2,090 - ¥2,620
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tokyo

Nukariya Building 6F


Văn Phòng từ ¥1,630 - ¥2,040
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tokyo

DaiyaGate Ikebukuro 5F


Văn Phòng từ ¥2,690 - ¥3,690
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tokyo

Estage Osaki Building 6F


Văn Phòng từ ¥1,820 - ¥2,270
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tokyo

9F Nakano Sunplaza


Văn Phòng từ ¥1,890 - ¥2,360
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tokyo

5F, Passenger Terminal 1, Haneda Airport


Văn Phòng từ ¥1,880 - ¥2,350
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tokyo

Wise Next Shin Yokohama


Văn Phòng từ ¥2,200 - ¥2,750
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tokyo

Kinko Building 7F


Văn Phòng từ ¥1,580 - ¥2,170
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tokyo

2-19-12 Takashima


Văn Phòng từ ¥2,860 - ¥3,570
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tokyo

6F & 9F Sotetsu KS Building


Văn Phòng từ ¥1,820 - ¥2,270
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tokyo

Yokohama Blue Avenue 12F


Văn Phòng từ ¥1,580 - ¥2,170
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tokyo

1-266-3 Sakuragicho


Văn Phòng từ ¥1,580 - ¥2,170
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tokyo

1-chome-366-9 Sakuragicho, Building 1F-5F


Văn Phòng từ ¥1,510 - ¥1,880
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tokyo

20F Yokohama Landmark Tower


Văn Phòng từ ¥2,200 - ¥3,020
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tokyo

8F Yokohama Onoecho Building


Văn Phòng từ ¥2,200 - ¥2,750
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tokyo

5F& 6F, TSC Building


Văn Phòng từ ¥1,190 - ¥1,630

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Tokyo.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280