Trung tâm không gian văn phòng tại Osaka

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ các địa điểm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Osaka

3-2-25 Kitahama


Văn Phòng từ ¥1,000
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Osaka

4-4-1 Fushimimachi


Văn Phòng từ ¥1,500
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Osaka

2-5-8 Hiranomachi


Văn Phòng từ ¥1,000
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Osaka

1-12-17 Umeda


Văn Phòng từ ¥2,300
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Osaka

1-3-13 Kyōmachibori


Văn Phòng từ ¥1,000
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Osaka

2-3-13 Azuchicho


Văn Phòng từ ¥1,600
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Osaka

8-47 Kakudacho


Văn Phòng từ ¥2,500
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Osaka

2-6-20 Umeda


Văn Phòng từ ¥1,600
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Osaka

1-1-4 Shibata


Văn Phòng từ ¥2,300
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Osaka

4-1-15 Namba


Văn Phòng từ ¥1,600
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Osaka

2-10-70 Nanbanaka


Văn Phòng từ ¥1,600
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Osaka

1-1-1 Miyahara


Văn Phòng từ ¥2,300
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Osaka

1-8-24 Nishimiyahara


Văn Phòng từ ¥1,100
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Osaka

1-1-43 Abenosuji


Văn Phòng từ ¥1,500
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Osaka

1-1-1 Nishidai


Văn Phòng từ ¥1,200
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Osaka

1-4-1 Shinsenri Higashi-machi


Văn Phòng từ ¥2,000
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Osaka

10-1 Futabacho


Văn Phòng từ ¥1,500
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Osaka

1-1-20 Isobedori


Văn Phòng từ ¥600
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Osaka

8-1-6 Goko Dori


Văn Phòng từ ¥2,000

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Osaka.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 024 3266 3195