Trung tâm không gian văn phòng tại Tokyo

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ các địa điểm
Lọc theo:
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tokyo

4-1-1 Nakano


Văn Phòng từ ¥1,700
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tokyo

3-7-1 Nishi-Shinjuku


Văn Phòng từ ¥1,900
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tokyo

1-20-3 Nishi-Shinjuku


Văn Phòng từ ¥1,900
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tokyo

8-11-10, Nishi-Shinjuku


Văn Phòng từ ¥1,600
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tokyo

16-28 Nampeidai


Văn Phòng từ ¥2,200
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tokyo

1-4-11 Nishi Shinjyuku


Văn Phòng từ ¥3,200
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tokyo

1-5-11 Nishi Shinjuku


Văn Phòng từ ¥1,800
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tokyo

1-12-1 Dogenzaka


Văn Phòng từ ¥2,300
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tokyo

1-12-14 Jinnan


Văn Phòng từ ¥1,500
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tokyo

5-27-3 Sendagaya


Văn Phòng từ ¥1,700
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tokyo

6-28-9 Jingumae


Văn Phòng từ ¥2,200
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tokyo

15-14 Sakuragaokacho


Văn Phòng từ ¥1,900
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tokyo

8-7, Daikanyama-cho


Văn Phòng từ ¥1,500
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tokyo

6-27-30 Shinjuku


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tokyo

2-19-9 Ebisu Nishi


Văn Phòng từ ¥1,800
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tokyo

3-5-2 Minami Aoyama


Văn Phòng từ ¥900
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tokyo

4-18-11, Minami Aoyama


Văn Phòng từ ¥2,500
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tokyo

Ebisu minami 1-1-1


Văn Phòng từ ¥1,600
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tokyo

1-20-6 Ebisuminami


Văn Phòng từ ¥1,800
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tokyo

2-2-8 Minamiaoyama


Văn Phòng từ ¥1,200
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tokyo

7-12 Ropponngi


Văn Phòng từ ¥3,300
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tokyo

1-20-2 Minami Aoyama


Văn Phòng từ ¥1,000
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tokyo

5-4-12 Hiroo


Văn Phòng từ ¥1,600
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tokyo

7-3-37 Akasaka


Văn Phòng từ ¥1,600
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tokyo

6-1-20 Roppongi


Văn Phòng từ ¥2,000
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tokyo

1-3-5 Akasaka


Văn Phòng từ ¥1,400
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tokyo

1-2-7 Motoakasaka


Văn Phòng từ ¥2,400
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tokyo

4-7-6 Akasaka


Văn Phòng từ ¥1,100
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tokyo

1-16-15, Minami-Ikebukuro


Văn Phòng từ ¥2,500
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tokyo

1-16-20 Minami Ikebukuro


Văn Phòng từ ¥1,500
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tokyo

4-5-20 Kojimachi


Văn Phòng từ ¥1,400
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tokyo

2-14-5 Akasaka Minato-ku


Văn Phòng từ ¥1,400
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tokyo

3-20-1 Minamiazabu


Văn Phòng từ ¥1,200
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tokyo

2-5-8 Akasaka


Văn Phòng từ ¥3,400
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tokyo

1-12-32 Akasaka


Văn Phòng từ ¥2,400
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tokyo

2-22-5 Higashi Azabu


Văn Phòng từ ¥1,100
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tokyo

1-26-2, Nishi-Gotanda


Văn Phòng từ ¥1,100
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tokyo

4-3-20 Toranomon


Văn Phòng từ ¥1,500
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tokyo

1-8-3 Shibuya


Văn Phòng từ ¥1,400
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tokyo

3-5-2, Osaki


Văn Phòng từ ¥1,300
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tokyo

4-31-3 Shinbashi


Văn Phòng từ ¥1,300
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tokyo

1-10-11 Shiba Daimon Minato Ku


Văn Phòng từ ¥2,000
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tokyo

2-2-1, Shibadaimon


Văn Phòng từ ¥1,600
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tokyo

1-1-1 Uchisaiwaicho


Văn Phòng từ ¥2,000
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tokyo

Kounan 2-16-1


Văn Phòng từ ¥2,500
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tokyo

2-16-1 Konan


Văn Phòng từ ¥2,400
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tokyo

4-21-3, Shinbashi


Văn Phòng từ ¥2,200
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tokyo

2-16-4 Konan


Văn Phòng từ ¥2,400
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tokyo

3-4-1 Marunouchi


Văn Phòng từ ¥2,300
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tokyo

3-7-2 Kanda Nishikicho


Văn Phòng từ ¥1,800
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tokyo

1-2-20 Kaigan


Văn Phòng từ ¥2,000
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tokyo

Yurakucho 2-7-1


Văn Phòng từ ¥2,400
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tokyo

1-5-1 Otemachi First Square,


Văn Phòng từ ¥2,300
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tokyo

1-6-1 Otemachi


Văn Phòng từ ¥2,400
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tokyo

3-4-1 Ginza


Văn Phòng từ ¥1,600
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tokyo

1-11-1 Marunouchi


Văn Phòng từ ¥3,100
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tokyo

1-16-7 Ginza


Văn Phòng từ ¥2,600
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tokyo

1-8-2 Marunouchi


Văn Phòng từ ¥3,100
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tokyo

3-4-15 Nihonbashi


Văn Phòng từ ¥1,700
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tokyo

1-14-1, Kanda Sudacho


Văn Phòng từ ¥2,400
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tokyo

1-2-10 Nihonbashi


Văn Phòng từ ¥1,400
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tokyo

2-25 Kanda Sudacho


Văn Phòng từ ¥2,300
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tokyo

5-1 Kabutocho Nihonbashi


Văn Phòng từ ¥2,200
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tokyo

27-9, Nihonbashi Hakozakicho


Văn Phòng từ ¥1,400
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tokyo

1-2-1 Kinshi


Văn Phòng từ ¥1,700
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tokyo

3-3-2 Haneda Kuko


Văn Phòng từ ¥2,000
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tokyo

2-3-12 Shin Yokohama


Văn Phòng từ ¥1,800
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tokyo

2-5-14 Shnyokohama


Văn Phòng từ ¥1,400
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tokyo

1-4-20 Nishikicho


Văn Phòng từ ¥1,200
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tokyo

7-3, Kinkocho


Văn Phòng từ ¥1,300
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tokyo

1-11-5 Kitasaiwai


Văn Phòng từ ¥1,300
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tokyo

2-19-12 Takashima


Văn Phòng từ ¥2,000
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tokyo

4-4-2, Minatomirai,


Văn Phòng từ ¥1,300
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tokyo

2-2-1 Minatomirai


Văn Phòng từ ¥2,000
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tokyo

2-2-1 Minatomirai


Văn Phòng từ ¥1,600
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tokyo

1-chome-366-9 Sakuragicho


Văn Phòng từ ¥1,600
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tokyo

1-266-3 Sakuragicho


Văn Phòng từ ¥1,900
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tokyo

4-57 Onoecho


Văn Phòng từ ¥1,600

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Tokyo.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 024 3266 3195