Trung tâm không gian văn phòng tại Yokohama

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Yokohama

8F Yokohama Onoecho Building


Văn Phòng từ ¥1,750 - ¥2,190
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Yokohama

20F Yokohama Landmark Tower


Văn Phòng từ ¥2,390 - ¥3,280
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Yokohama

Yokohama Blue Avenue 12F


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Yokohama

2-19-12 Takashima


Văn Phòng từ ¥3,190 - ¥3,980
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Yokohama

Kinko Building 7F


Văn Phòng từ ¥1,180 - ¥1,620
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Yokohama

6F & 9F Sotetsu KS Building


Văn Phòng từ ¥1,750 - ¥2,190
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Yokohama

Wise Next Shin Yokohama


Văn Phòng từ ¥1,560 - ¥1,950
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Yokohama

5F, Passenger Terminal 1, Haneda Airport


Văn Phòng từ ¥1,990 - ¥2,480
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Yokohama

Estage Osaki Building 6F


Văn Phòng từ ¥1,620 - ¥2,020
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Yokohama

Gotanda Sun Heights, Building 2F


Văn Phòng từ ¥1,620 - ¥2,220
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Yokohama

8F, Shinagawa Grand Central Tower


Văn Phòng từ ¥3,720 - ¥5,120
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Yokohama

4/F Shinagawa East One Tower


Văn Phòng từ ¥3,120 - ¥4,290
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Yokohama

4F Dai 21 Arai Building


Văn Phòng từ ¥2,070 - ¥2,590
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Yokohama

7F & 8F Humax Ebisu building


Văn Phòng từ ¥2,070 - ¥2,840
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Yokohama

1F & 2F Frances Building


Văn Phòng từ ¥1,850 - ¥2,550
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Yokohama

Glass City Shibuya 6F


Văn Phòng từ ¥2,070 - ¥2,590
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Yokohama

5/F Azabu Green Terrace


Văn Phòng từ ¥1,990 - ¥2,740
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Yokohama

7F Fuji Building 40


Văn Phòng từ ¥2,320 - ¥2,550
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Yokohama

Taisei Koki Building 4th & 5th Floor


Văn Phòng từ ¥1,990 - ¥2,740
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Yokohama

22/F Shibuya Mark City


Văn Phòng từ ¥2,560 - ¥3,520
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Yokohama

6F & 7F TOC Daiichi Bldg


Văn Phòng từ ¥1,850 - ¥2,320
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Yokohama

Success Hon-Atsugi Building 5F 6F


Văn Phòng từ ¥1,560 - ¥2,140
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Yokohama

6F 7F & 8F, Shibuya Miyata Building


Văn Phòng từ ¥1,850 - ¥2,550
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Yokohama

Forest Hills East Wing 2F


Văn Phòng từ ¥2,070 - ¥2,840
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Yokohama

1F Azabu East Court


Văn Phòng từ ¥1,580 - ¥1,980
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Yokohama

3F/5F/6F Tobu Building


Văn Phòng từ ¥2,070 - ¥2,590
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Yokohama

5F, 6F & 7F Roppongi Denki Building


Văn Phòng từ ¥1,990 - ¥2,740
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Yokohama

3F Minami Aoyama Daiichi Nirasawa Building


Văn Phòng từ ¥1,580 - ¥1,980
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Yokohama

Unizo Shibadaimon 2Chome Building 6F 7F


Văn Phòng từ ¥1,400 - ¥1,930
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Yokohama

10F Shiba Daimon Centre


Văn Phòng từ ¥1,990 - ¥2,730
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Yokohama

1F,2F and 3F


Văn Phòng từ ¥1,580 - ¥2,170
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Yokohama

3/F Shiodome Building


Văn Phòng từ ¥2,690 - ¥3,700
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Yokohama

14/F Kamiyacho MT Building


Văn Phòng từ ¥2,670 - ¥3,680
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Yokohama

5F, 6F & 10F, DF Building


Văn Phòng từ ¥1,580 - ¥2,170
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Yokohama

12/F Ark Mori Building, 1-12-32


Văn Phòng từ ¥3,580 - ¥4,920
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Yokohama

1F - 9F Dai-3 Meiwa Building


Văn Phòng từ ¥1,400 - ¥1,930
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Yokohama

2/F & 3/F Shinbashi Tokyu Bldg


Văn Phòng từ ¥2,690 - ¥3,370
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Yokohama

1/F Place Canada


Văn Phòng từ ¥2,670 - ¥3,340
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Yokohama

Habitation Akasaka


Văn Phòng từ ¥1,580 - ¥1,980
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Yokohama

7F Akasaka Business Place


Văn Phòng từ ¥1,580 - ¥1,980
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Yokohama

2F, 3F and 4F


Văn Phòng từ ¥1,580 - ¥2,170
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Yokohama

30/F Shinjuku Park Tower


Văn Phòng từ ¥2,350 - ¥3,230
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Yokohama

4F Akasaka K Tower


Văn Phòng từ ¥2,670 - ¥3,340
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Yokohama

15/F The Imperial Hotel Tower


Văn Phòng từ ¥2,690 - ¥3,370
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Yokohama

1F & 8F Shinjuku Yamato Building


Văn Phòng từ ¥1,850 - ¥2,320
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Yokohama

Nishi-Shinjuku Takagi Building


Văn Phòng từ ¥2,350 - ¥3,230
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Yokohama

5F Okura Bekkan


Văn Phòng từ ¥2,690 - ¥3,700
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Yokohama

Level 12, Yurakucho Ekimae Building


Văn Phòng từ ¥2,690 - ¥3,700
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Yokohama

4F & 8F, KS Building


Văn Phòng từ ¥2,690 - ¥3,370
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Yokohama

8F Shin Kokusai Building


Văn Phòng từ ¥1,990 - ¥2,730
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Yokohama

5F Shinjuku Mitsuba Building


Văn Phòng từ ¥2,070 - ¥2,590
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Yokohama

Daiei Ginza Building


Văn Phòng từ ¥2,690 - ¥3,370
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Yokohama

Hoshino Building 3F


Văn Phòng từ ¥1,850 - ¥2,550
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Yokohama

Level 8 Pacific Century Place


Văn Phòng từ ¥3,120 - ¥4,290
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Yokohama

4F & 5F Yaesu Dori Building


Văn Phòng từ ¥1,990 - ¥2,730
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Yokohama

4F Tekko Building


Văn Phòng từ ¥3,120 - ¥3,900
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Yokohama

1F and 2F Otemachi Building


Văn Phòng từ ¥3,120 - ¥4,290
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Yokohama

4/F East Tower


Văn Phòng từ ¥2,690 - ¥3,700
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Yokohama

3F, 5F & 6F Toyo Building


Văn Phòng từ ¥1,400 - ¥1,750
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Yokohama

Kabutocho 1st Heiwa Bldg. 3rd Floor


Văn Phòng từ ¥1,990 - ¥2,730
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Yokohama

9F Nakano Sunplaza


Văn Phòng từ ¥2,070 - ¥2,840
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Yokohama

1F Office Vera Nihonbashi Hakozaki


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Yokohama

7F, 8F & 9F Tokyodo Nishikicho Building


Văn Phòng từ ¥1,400 - ¥1,750
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Yokohama

MASU no SQUARE 1F-4F


Văn Phòng từ ¥2,690 - ¥3,700
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Yokohama

4 F & 5F GYB Akihabara Building


Văn Phòng từ ¥1,990 - ¥2,480
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Yokohama

Nukariya Building 6F


Văn Phòng từ ¥1,370 - ¥1,720
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Yokohama

DaiyaGate Ikebukuro 5F


Văn Phòng từ ¥2,850 - ¥3,910
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Yokohama

Arca Central Building


Văn Phòng từ ¥1,990 - ¥2,730
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Yokohama

5F& 6F, TSC Building


Văn Phòng từ ¥1,040 - ¥1,420
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Yokohama

14-13 Fujimi 1-Chome


Văn Phòng từ ¥1,390 - ¥1,730

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Yokohama.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280