Trung tâm không gian văn phòng tại Nairobi

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ các địa điểm
Lọc theo:
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Nairobi

17th Floor, ICEA Building


Văn Phòng từ $6.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Nairobi

Cnr of Hospital and Kenya Roads, Upperhill


Văn Phòng từ $10.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Nairobi

State House Crescent Road


Văn Phòng từ $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Nairobi

Chiromo Road


Văn Phòng từ $9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Nairobi

4th Floor, Laiboni Centre


Văn Phòng từ $9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Nairobi

Delta Corner Tower


Văn Phòng từ $9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Nairobi

13th floor, Tower 2


Văn Phòng từ $10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Nairobi

Muthangari Dr


Văn Phòng từ $8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Nairobi

Regus Village Market


Văn Phòng từ $10.00

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Nairobi.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 024 3266 3195