Trung tâm không gian văn phòng tại Seoul

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Seoul

27/F,. West Center, Center1 Building


Văn Phòng từ 17.210,00 KRW - 23.670,00 KRW
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Seoul

22/F., Seoul City Tower


Văn Phòng từ 13.140,00 KRW - 18.060,00 KRW
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Seoul

Spaces Gran Seoul, 7F


Văn Phòng từ 15.660,00 KRW - 21.540,00 KRW
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Seoul

78, Mapo dae-ro


Văn Phòng từ 11.820,00 KRW - 16.250,00 KRW
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Seoul

10/F., Kyobo Securities Building


Văn Phòng từ 11.820,00 KRW - 14.780,00 KRW
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Seoul

16/F., Gangnam Building


Văn Phòng từ 11.820,00 KRW - 16.250,00 KRW
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Seoul

16&17/F., Posco P&S Tower


Văn Phòng từ 14.330,00 KRW - 19.700,00 KRW
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Seoul

2/F., Cheongwon Building


Văn Phòng từ 9.080,00 KRW - 11.350,00 KRW
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Seoul

27&30&33/F,. Trade Tower


Văn Phòng từ 14.330,00 KRW - 17.910,00 KRW
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Seoul

4/F., Haesung Building


Văn Phòng từ 11.820,00 KRW - 16.250,00 KRW
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Seoul

Yeongdong-daero 417, 948, Daechi-dong,


Văn Phòng từ 14.330,00 KRW - 19.700,00 KRW

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Seoul.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 028 3823 6280