Trung tâm không gian văn phòng tại Dbayeh

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ các địa điểm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Dbayeh

Northern Metn


Văn Phòng từ 12.00 $
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Dbayeh

Marfa Building Block M


Văn Phòng từ 15.00 $
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Dbayeh

Azarieh Building


Văn Phòng từ 14.00 $
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Dbayeh

Le Bureau Building


Văn Phòng từ 12.00 $

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Dbayeh.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 024 3266 3195