Trung tâm không gian văn phòng tại Leudelange

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ các địa điểm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Leudelange

12, Rue du Chateau D'eau


Văn Phòng từ 8,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Leudelange

33 - 39, rue du Puits Romain


Văn Phòng từ 11,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Leudelange

Rue de Gasperich


Văn Phòng từ 15,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Leudelange

1 rue de Turi


Văn Phòng từ 10,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Leudelange

5 Place de la Gare


Văn Phòng từ 13,00 €
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Leudelange

42-44 avenue de la Gare


Văn Phòng từ 13,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Leudelange

53 Bd Royal


Văn Phòng từ 15,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Leudelange

26, Boulevard Royal


Văn Phòng từ 16,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Leudelange

Regus Kirchberg City Centre


Văn Phòng từ 11,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Leudelange

46A avenue John F. Kennedy


Văn Phòng từ 14,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Leudelange

43 avenue John F. Kennedy


Văn Phòng từ 13,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Leudelange

2 Rue Edward Steichen


Văn Phòng từ 16,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Leudelange

Luxembourg Airport


Văn Phòng từ 14,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Leudelange

5, Rue Heienhaff


Văn Phòng từ 10,00 €

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Leudelange.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 024 3266 3195