Trung tâm không gian văn phòng tại Livange

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Livange

1 rue de Turi


Văn Phòng từ 9,50 € - 13,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Livange

10a, rue du Château d'Eau


Văn Phòng từ 11,60 € - 16,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Livange

5 Place de la Gare


Văn Phòng từ 17,00 € - 23,40 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Livange

42-44 avenue de la Gare


Văn Phòng từ 17,00 € - 23,40 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Livange

53 Bd Royal


Văn Phòng từ 22,80 € - 31,30 €
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Livange

26 Boulevard Royal


Văn Phòng từ 17,00 € - 23,40 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Livange

33 - 39, rue du Puits Romain


Văn Phòng từ 10,50 € - 14,50 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Livange

Regus Kirchberg City Centre


Văn Phòng từ 17,00 € - 23,40 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Livange

43 avenue John F. Kennedy


Văn Phòng từ 13,70 € - 17,10 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Livange

46A avenue John F. Kennedy


Văn Phòng từ 13,70 € - 18,80 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Livange

2 Rue Edward Steichen


Văn Phòng từ 17,00 € - 23,40 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Livange

Luxembourg Airport


Văn Phòng từ 17,10 € - 18,80 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Livange

5, Rue Heienhaff


Văn Phòng từ 15,40 € - 21,10 €

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Livange.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280