Trung tâm không gian văn phòng tại Senningerberg

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Senningerberg

5, Rue Heienhaff


Văn Phòng từ 17,00 € - 23,40 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Senningerberg

Luxembourg Airport


Văn Phòng từ 15,50 € - 17,10 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Senningerberg

2 Rue Edward Steichen


Văn Phòng từ 17,00 € - 23,40 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Senningerberg

43 avenue John F. Kennedy


Văn Phòng từ 21,30 € - 26,60 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Senningerberg

46A avenue John F. Kennedy


Văn Phòng từ 19,10 € - 26,20 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Senningerberg

Regus Kirchberg City Centre


Văn Phòng từ 15,50 € - 21,30 €
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Senningerberg

26 Boulevard Royal


Văn Phòng từ 17,00 € - 23,40 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Senningerberg

42-44 avenue de la Gare


Văn Phòng từ 15,50 € - 21,30 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Senningerberg

33 - 39, rue du Puits Romain


Văn Phòng từ 10,00 € - 13,80 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Senningerberg

Rue de Turi


Văn Phòng từ 11,00 € - 15,10 €

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Senningerberg.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280