Trung tâm không gian văn phòng tại Bandar Sunway

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bandar Sunway

Suite 20-01 & 20-02B, Level 20


Văn Phòng từ MYR27 - MYR37
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bandar Sunway

Suite 9.01, Level 9, Menara Summit


Văn Phòng từ MYR27 - MYR37
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bandar Sunway

Level 8, MCT Tower


Văn Phòng từ MYR27 - MYR33
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bandar Sunway

Level 7, Oasis Wing, Brunsfield Oasis Tower 3


Văn Phòng từ MYR24 - MYR31
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bandar Sunway

Level 28, PJ Exchange


Văn Phòng từ MYR24 - MYR31
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bandar Sunway

Unit 32-01, Level 32, Tower B


Văn Phòng từ MYR29 - MYR39
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bandar Sunway

Unit 17.2, Level 17, Wisma Sunway


Văn Phòng từ MYR20 - MYR28
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bandar Sunway

Level 15, 1 First Avenue


Văn Phòng từ MYR27 - MYR33
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bandar Sunway

Level 28, The Gardens South Tower


Văn Phòng từ MYR29 - MYR39
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bandar Sunway

Suite 8.01, 8th Floor


Văn Phòng từ MYR29 - MYR36
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bandar Sunway

Suite 11.01, Level 11, South Wing Menara OBYU 4


Văn Phòng từ MYR25 - MYR31
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bandar Sunway

Level 8, Tower 8 Avenue 5, The Horizon Phase 2


Văn Phòng từ MYR29 - MYR36
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bandar Sunway

1 Sentral


Văn Phòng từ MYR29 - MYR39
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bandar Sunway

Suite 8-1 & 8-2, Level 8, Menara CIMB


Văn Phòng từ MYR29 - MYR39
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bandar Sunway

L-07-01, Level 7, Block L


Văn Phòng từ MYR24 - MYR31
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bandar Sunway

28/F Central Plaza


Văn Phòng từ MYR24 - MYR32
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bandar Sunway

Level 8, Pavilion Kuala Lumpur


Văn Phòng từ MYR29 - MYR36
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bandar Sunway

Unit 32-1, Level 32


Văn Phòng từ MYR29 - MYR39
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bandar Sunway

Level 15, Menara Darussalam


Văn Phòng từ MYR34 - MYR47
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bandar Sunway

15th Floor, West Block


Văn Phòng từ MYR24 - MYR32
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bandar Sunway

Lot 2-2, Level 2, Tower B


Văn Phòng từ MYR29 - MYR36
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bandar Sunway

Suite 8.01, Level 8


Văn Phòng từ MYR34 - MYR47
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bandar Sunway

Level 41, Vista Tower


Văn Phòng từ MYR34 - MYR47
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bandar Sunway

Level 14 & 15


Văn Phòng từ MYR20 - MYR25
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bandar Sunway

A-9-A, 9th Floor, BBT One - The Towers (South Tower)


Văn Phòng từ MYR20 - MYR28

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Bandar Sunway.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280