Trung tâm không gian văn phòng tại Cyberjaya

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Cyberjaya

Level 14 & 15


Văn Phòng từ MYR13 - MYR16
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Cyberjaya

Unit 6, Level 4, SetiaWalk Mall (Block K)


Văn Phòng từ MYR17 - MYR22
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Cyberjaya

Level 8, MCT Tower


Văn Phòng từ MYR22 - MYR28
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Cyberjaya

Suite 9.01, Level 9, Menara Summit


Văn Phòng từ MYR22 - MYR31
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Cyberjaya

Suite 20-01 & 20-02B, Level 20


Văn Phòng từ MYR27 - MYR37
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Cyberjaya

Level 28, PJ Exchange


Văn Phòng từ MYR26 - MYR33
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Cyberjaya

Unit 32-01, Level 32, Tower B


Văn Phòng từ MYR30 - MYR41
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Cyberjaya

Suite 8.01, 8th Floor


Văn Phòng từ MYR23 - MYR29
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Cyberjaya

Level 28, The Gardens South Tower


Văn Phòng từ MYR23 - MYR32
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Cyberjaya

Unit 17.2, Level 17, Wisma Sunway


Văn Phòng từ MYR17 - MYR24
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Cyberjaya

Level 7, Oasis Wing, Brunsfield Oasis Tower 3


Văn Phòng từ MYR26 - MYR33
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Cyberjaya

Level 8, Tower 8 Avenue 5, The Horizon Phase 2


Văn Phòng từ MYR23 - MYR29
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Cyberjaya

1 Sentral


Văn Phòng từ MYR30 - MYR41
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Cyberjaya

Suite 8-1 & 8-2, Level 8, Menara CIMB


Văn Phòng từ MYR30 - MYR41
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Cyberjaya

Level 3A, Sunway Visio Tower


Văn Phòng từ MYR23 - MYR32
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Cyberjaya

Level 15, 1 First Avenue


Văn Phòng từ MYR22 - MYR28
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Cyberjaya

A-9-A, 9th Floor, BBT One - The Towers (South Tower)


Văn Phòng từ MYR17 - MYR24
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Cyberjaya

Level 6 & 7, Residensi Tribeca


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Cyberjaya

Level 8, Pavilion Kuala Lumpur


Văn Phòng từ MYR30 - MYR38
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Cyberjaya

Level 15, Menara Darussalam


Văn Phòng từ MYR36 - MYR50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Cyberjaya

Unit 32-1, Level 32


Văn Phòng từ MYR23 - MYR32
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Cyberjaya

15th Floor, West Block


Văn Phòng từ MYR23 - MYR32
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Cyberjaya

Lot 2-2, Level 2, Tower B


Văn Phòng từ MYR23 - MYR29
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Cyberjaya

Suite 8.01, Level 8


Văn Phòng từ MYR36 - MYR50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Cyberjaya

Level 41, Vista Tower


Văn Phòng từ MYR36 - MYR50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Cyberjaya

Suite 11.01, Level 11, South Wing Menara OBYU 4


Văn Phòng từ MYR22 - MYR28
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Cyberjaya

L-07-01, Level 7, Block L


Văn Phòng từ MYR22 - MYR28

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Cyberjaya.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280