Trung tâm không gian văn phòng tại Johor Bahru

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ các địa điểm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Johor Bahru

106-108, Jalan Wong Ah Fook


Văn Phòng từ MYR18.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Johor Bahru

Pusat Komersial Tasik Medini


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Johor Bahru

2 Venture Drive


Văn Phòng từ SG$14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Johor Bahru

1 Fusionopolis Place


Văn Phòng từ SG$18.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Johor Bahru

101 Thomson Road


Văn Phòng từ SG$20.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Johor Bahru

435 Orchard Road


Văn Phòng từ SG$24.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Johor Bahru

111 Somerset Road


Văn Phòng từ SG$20.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Johor Bahru

3 Fraser Street


Văn Phòng từ SG$22.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Johor Bahru

410 North Bridge Road


Văn Phòng từ SG$19.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Johor Bahru

13 Stamford Road


Văn Phòng từ SG$30.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Johor Bahru

21 Merchant Road


Văn Phòng từ SG$20.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Johor Bahru

3 Temasek Avenue


Văn Phòng từ SG$17.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Johor Bahru

1 Paya Lebar Link


Văn Phòng từ SG$17.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Johor Bahru

1 Raffles Place


Văn Phòng từ SG$20.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Johor Bahru

1 Raffles Place


Văn Phòng từ SG$16.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Johor Bahru

1 Fullerton Road


Văn Phòng từ SG$18.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Johor Bahru

3 Church Street


Văn Phòng từ SG$17.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Johor Bahru

18 Robinson Road


Văn Phòng từ SG$25.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Johor Bahru

140 Robinson Road


Văn Phòng từ SG$18.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Johor Bahru

1 Wallich Street


Văn Phòng từ SG$23.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Johor Bahru

77 Robinson Road


Văn Phòng từ SG$20.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Johor Bahru

8 Marina View


Văn Phòng từ SG$24.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Johor Bahru

12 Marina Boulevard


Văn Phòng từ SG$20.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Johor Bahru

292 Joo Chiat Road


Văn Phòng từ SG$14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Johor Bahru

300 Tampines Avenue 5


Văn Phòng từ SG$18.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Johor Bahru

51 Changi Business Park Central 2


Văn Phòng từ SG$14.00

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Johor Bahru.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 024 3266 3195