Trung tâm không gian văn phòng tại Casablanca

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ các địa điểm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Casablanca

Centre d’affaire Contempo


Văn Phòng từ 70.00 MAD
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Casablanca

Immeuble ATRIUM, N°374


Văn Phòng từ 70.00 MAD
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Casablanca

Crystal Building 1


Văn Phòng từ 90.00 MAD
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Casablanca

Twin Center


Văn Phòng từ 90.00 MAD
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Casablanca

11, Lotissement


Văn Phòng từ 60.00 MAD
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Casablanca

Casablanca Nearshore Park


Văn Phòng từ 90.00 MAD
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Casablanca

Casablanca Nearshore Park


Văn Phòng từ 80.00 MAD
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Casablanca

Anfa Place


Văn Phòng từ 70.00 MAD

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Casablanca.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 024 3266 3195