Trung tâm không gian văn phòng tại Casablanca

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Casablanca

Centre d’affaire Contempo


Văn Phòng từ MAD 72.00 - MAD 99.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Casablanca

Immeuble ATRIUM, N°374


Văn Phòng từ MAD 72.00 - MAD 99.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Casablanca

Casablanca Nearshore Park


Văn Phòng từ MAD 95.00 - MAD 131.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Casablanca

Twin Center


Văn Phòng từ MAD 95.00 - MAD 131.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Casablanca

Twin Center, Tour Ouest, 16e étage.


Văn Phòng từ MAD 72.00 - MAD 99.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Casablanca

Crystal Building 1


Văn Phòng từ MAD 95.00 - MAD 131.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Casablanca

12 Avenue Ali Abderrazak


Văn Phòng từ MAD 95.00 - MAD 131.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Casablanca

11, Lotissement


Văn Phòng từ MAD 72.00 - MAD 99.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Casablanca

Casablanca Nearshore Park


Văn Phòng từ MAD 95.00 - MAD 131.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Casablanca

Immeuble ZAHRA


Văn Phòng từ MAD 56.00 - MAD 78.00

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Casablanca.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280