Trung tâm không gian văn phòng tại Amersfoort

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Amersfoort

Eempolis – ground floor


Văn Phòng từ € 9,50 - € 13,10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Amersfoort

Stationsplein 13A


Văn Phòng từ € 8,40 - € 11,60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Amersfoort

Databankweg 26


Văn Phòng từ € 7,90 - € 10,90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Amersfoort

Olympia 2D


Văn Phòng từ € 7,00 - € 9,60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Amersfoort

Plein 1945 nr.27


Văn Phòng từ € 7,00 - € 9,60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Amersfoort

Zen Building


Văn Phòng từ € 3,90 - € 5,30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Amersfoort

Oorsprongpark 12


Văn Phòng từ € 5,20 - € 7,20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Amersfoort

St. Jacobsstraat 123- 135


Văn Phòng từ € 5,20 - € 7,20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Amersfoort

Daalsesingel 50-71


Văn Phòng từ € 8,90 - € 12,20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Amersfoort

Stadsplateau 3 Utrecht


Gọi ngay
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Amersfoort

Graadt van Roggenweg 328-334


Văn Phòng từ € 7,20 - € 9,90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Amersfoort

Vliegend Hertlaan 15-97


Văn Phòng từ € 5,80 - € 8,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Amersfoort

4th,10th, 11th & 12th floor


Văn Phòng từ € 8,90 - € 12,20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Amersfoort

Papendorpseweg 99


Văn Phòng từ € 4,80 - € 6,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Amersfoort

Parijsboulevard 209


Văn Phòng từ € 5,20 - € 7,20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Amersfoort

Reykjavikplein 2


Văn Phòng từ € 7,20 - € 9,90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Amersfoort

Papendorpseweg 75


Văn Phòng từ € 7,20 - € 9,90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Amersfoort

Nevelgaarde 8


Văn Phòng từ € 3,70 - € 5,10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Amersfoort

Busplein 36-38


Văn Phòng từ € 7,90 - € 10,90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Amersfoort

Mandela Plein 1


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Amersfoort

Lange Dreef 11


Văn Phòng từ € 7,20 - € 9,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Amersfoort

De Corridor 5C


Văn Phòng từ € 5,80 - € 8,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Amersfoort

Laan van Westroijen 6


Văn Phòng từ € 4,70 - € 6,40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Amersfoort

Laarderhoogtweg 25


Văn Phòng từ € 6,50 - € 9,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Amersfoort

Amsterdam Arena Boulevard 65-71


Văn Phòng từ € 8,00 - € 11,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Amersfoort

Wanraay 4


Văn Phòng từ € 7,80 - € 8,60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Amersfoort

Dalsteindreef 141


Văn Phòng từ € 5,90 - € 8,20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Amersfoort

Ground, 1st , 2nd and 3rd floor


Văn Phòng từ € 3,90 - € 5,40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Amersfoort

Trompenburgstraat 2c


Văn Phòng từ € 13,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Amersfoort

Mr Treublaan 7


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Amersfoort

Van Heuven Goedhartlaan 13D


Văn Phòng từ € 8,40 - € 11,50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Amersfoort

Weerdestein 19-97


Văn Phòng từ € 10,40 - € 13,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Amersfoort

3rd Floor


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Amersfoort

Bavincklaan 7


Văn Phòng từ € 5,00 - € 6,90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Amersfoort

Parktoren


Văn Phòng từ € 7,70 - € 9,70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Amersfoort

Rhijnspoorplein 10-38


Văn Phòng từ € 11,00 - € 15,10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Amersfoort

Mr. Telderstraat 7


Văn Phòng từ € 5,10 - € 7,00

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Amersfoort.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280