Trung tâm không gian văn phòng tại Amsterdam

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Amsterdam

Vijzelstraat 20


Văn Phòng từ € 6,40 - € 8,80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Amsterdam

Keizersgracht 555


Văn Phòng từ € 11,00 - € 15,20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Amsterdam

Herengracht 282


Văn Phòng từ € 9,10 - € 12,50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Amsterdam

Singel 250


Văn Phòng từ € 12,50 - € 13,70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Amsterdam

Rhijnspoorplein 10-38


Văn Phòng từ € 11,00 - € 15,10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Amsterdam

Stationsplein 19-W


Văn Phòng từ € 10,30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Amsterdam

Grote Bickersstraat 74-78


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Amsterdam

Mr Treublaan 7


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Amsterdam

Trompenburgstraat 2c


Văn Phòng từ € 13,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Amsterdam

Haarlemmerweg 331


Văn Phòng từ € 8,60 - € 11,90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Amsterdam

H-Toren


Văn Phòng từ € 12,80 - € 17,70
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Amsterdam

Strawinskylaan 3051


Văn Phòng từ € 15,60 - € 21,50
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Amsterdam

Gustav Mahlerplein 2


Văn Phòng từ € 15,60 - € 21,50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Amsterdam

Delflandlaan 1


Văn Phòng từ € 8,60 - € 11,90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Amsterdam

Weerdestein 19-97


Văn Phòng từ € 10,40 - € 13,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Amsterdam

Kingsfordweg 151


Văn Phòng từ € 5,40 - € 7,40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Amsterdam

Kraanspoor 50


Văn Phòng từ € 9,50 - € 13,10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Amsterdam

Ground, 1st , 2nd and 3rd floor


Văn Phòng từ € 3,90 - € 5,40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Amsterdam

De Cuserstraat 93


Văn Phòng từ € 8,80 - € 12,10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Amsterdam

Bavincklaan 7


Văn Phòng từ € 5,00 - € 6,90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Amsterdam

Dalsteindreef 141


Văn Phòng từ € 5,90 - € 8,20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Amsterdam

Amsterdam Arena Boulevard 65-71


Văn Phòng từ € 8,00 - € 11,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Amsterdam

3rd Floor


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Amsterdam

Van Heuven Goedhartlaan 13D


Văn Phòng từ € 8,40 - € 11,50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Amsterdam

Laarderhoogtweg 25


Văn Phòng từ € 6,50 - € 9,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Amsterdam

Havenmeesterweg 27


Văn Phòng từ € 9,40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Amsterdam

The Base B


Văn Phòng từ € 11,60 - € 16,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Amsterdam

Arrivals 4


Văn Phòng từ € 10,40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Amsterdam

Evert van de Beekstraat 354


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Amsterdam

Het Poortgebouw


Văn Phòng từ € 5,80 - € 8,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Amsterdam

Polarisavenue 1


Văn Phòng từ € 11,60 - € 16,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Amsterdam

Transpolispark


Văn Phòng từ € 3,10 - € 4,20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Amsterdam

Saturnusstraat 46-62


Văn Phòng từ € 7,10 - € 9,70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Amsterdam

Busplein 36-38


Văn Phòng từ € 7,90 - € 10,90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Amsterdam

Mandela Plein 1


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Amsterdam

De Corridor 5C


Văn Phòng từ € 5,20 - € 7,20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Amsterdam

Plein 1945 nr.27


Văn Phòng từ € 7,00 - € 9,60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Amsterdam

Olympia 2D


Văn Phòng từ € 7,00 - € 9,60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Amsterdam

Reykjavikplein 2


Văn Phòng từ € 7,20 - € 9,90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Amsterdam

Parijsboulevard 209


Văn Phòng từ € 6,50 - € 8,90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Amsterdam

Daalsesingel 50-71


Văn Phòng từ € 8,90 - € 12,20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Amsterdam

St. Jacobsstraat 123- 135


Văn Phòng từ € 5,20 - € 7,20
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Amsterdam

Graadt van Roggenweg 328-334


Văn Phòng từ € 7,20 - € 9,90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Amsterdam

Oorsprongpark 12


Văn Phòng từ € 5,20 - € 7,20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Amsterdam

Zen Building


Văn Phòng từ € 3,90 - € 5,30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Amsterdam

Papendorpseweg 75


Văn Phòng từ € 7,20 - € 9,90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Amsterdam

4th,10th, 11th & 12th floor


Văn Phòng từ € 8,90 - € 12,20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Amsterdam

Papendorpseweg 99


Văn Phòng từ € 4,80 - € 6,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Amsterdam

Vliegend Hertlaan 15-97


Văn Phòng từ € 6,50 - € 8,90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Amsterdam

Mendelweg 32


Văn Phòng từ € 6,80 - € 9,30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Amsterdam

Nevelgaarde 8


Văn Phòng từ € 4,00 - € 5,50

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Amsterdam.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280