Trung tâm không gian văn phòng tại Amsterdam

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ các địa điểm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Amsterdam

Rhijnspoorplein 10-38


Văn Phòng từ € 11,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Amsterdam

Rokin 92-96


Văn Phòng từ € 11,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Amsterdam

Vijzelstraat 68-78


Văn Phòng từ € 10,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Amsterdam

Keizersgracht 555


Văn Phòng từ € 13,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Amsterdam

Nieuwezijds Voorburgwal 104-108


Văn Phòng từ € 10,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Amsterdam

Singel 250


Văn Phòng từ € 9,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Amsterdam

Herengracht 282


Văn Phòng từ € 8,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Amsterdam

Herengracht 280


Văn Phòng từ € 11,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Amsterdam

Stationsplein 19-W


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Amsterdam

Piet Heinkade 55


Văn Phòng từ € 13,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Amsterdam

Herengracht 124-128


Văn Phòng từ € 10,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Amsterdam

Grote Bickersstraat 74-78


Văn Phòng từ € 14,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Amsterdam

Mr Treublaan 7


Văn Phòng từ € 12,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Amsterdam

Trompenburgstraat 2c


Văn Phòng từ € 11,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Amsterdam

Amstelplein 54


Văn Phòng từ € 10,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Amsterdam

Haarlemmerweg 331


Văn Phòng từ € 9,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Amsterdam

Barbara Strozzilaan 201


Văn Phòng từ € 10,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Amsterdam

Barbara Strozzilaan 201


Văn Phòng từ € 11,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Amsterdam

Zuidplein 36


Văn Phòng từ € 13,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Amsterdam

Strawinskylaan 3051


Văn Phòng từ € 17,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Amsterdam

Gustav Mahlerplein 2


Văn Phòng từ € 16,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Amsterdam

Parnassusweg 819


Văn Phòng từ € 15,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Amsterdam

Joop Geesinkweg 901-999


Văn Phòng từ € 5,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Amsterdam

Gustav Mahlerlaan 1212


Văn Phòng từ € 22,00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Amsterdam

Kraanspoor 50


Văn Phòng từ € 10,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Amsterdam

Weerdestein 97


Văn Phòng từ € 9,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Amsterdam

Delflandlaan 1


Văn Phòng từ € 7,00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Amsterdam

Kingsfordweg 151


Văn Phòng từ € 5,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Amsterdam

Amstelveenseweg 500


Văn Phòng từ € 15,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Amsterdam

Radarweg 29A/B


Văn Phòng từ € 9,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Amsterdam

Dalsteindreef 141


Văn Phòng từ € 6,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Amsterdam

Bavincklaan 7


Văn Phòng từ € 6,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Amsterdam

De Cuserstraat 93


Văn Phòng từ € 9,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Amsterdam

Amsterdam Arena Boulevard 65-71


Văn Phòng từ € 8,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Amsterdam

Herikerbergweg 292-342


Văn Phòng từ € 9,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Amsterdam

Hullenbergweg 278-308


Văn Phòng từ € 5,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Amsterdam

Van Heuven Goedhartlaan 13D


Văn Phòng từ € 9,00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Amsterdam

Laarderhoogtweg 25


Văn Phòng từ € 8,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Amsterdam

Ontvangsthal 4


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Amsterdam

Schiphol Boulevard 127


Văn Phòng từ € 12,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Amsterdam

Evert van de Beekstraat 1-104


Văn Phòng từ € 10,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Amsterdam

Evert van de Beekstraat 354


Văn Phòng từ € 12,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Amsterdam

Beech Avenue 54-62


Văn Phòng từ € 4,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Amsterdam

Polarisavenue 1


Văn Phòng từ € 13,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Amsterdam

Siriusdreef 17-27


Văn Phòng từ € 4,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Amsterdam

Saturnusstraat 46-62


Văn Phòng từ € 7,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Amsterdam

P.J. Oudweg 4


Văn Phòng từ € 5,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Amsterdam

Mandela Plein 1


Văn Phòng từ € 7,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Amsterdam

De Corridor 5C


Văn Phòng từ € 6,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Amsterdam

Plein 1945 nr.27


Văn Phòng từ € 7,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Amsterdam

Olympia 2D


Văn Phòng từ € 6,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Amsterdam

Reykjavikplein 2


Văn Phòng từ € 8,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Amsterdam

Parijsboulevard 209


Văn Phòng từ € 6,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Amsterdam

Niasstraat 1


Văn Phòng từ € 5,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Amsterdam

St. Jacobsstraat 123- 135


Văn Phòng từ € 7,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Amsterdam

Lange Viestraat 2a-g


Văn Phòng từ € 11,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Amsterdam

Stadsplateau 3


Văn Phòng từ € 11,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Amsterdam

Stadsplateau 7


Văn Phòng từ € 11,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Amsterdam

Oorsprongpark 12


Văn Phòng từ € 5,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Amsterdam

Croeselaan


Văn Phòng từ € 14,00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Amsterdam

Newtonlaan 115


Văn Phòng từ € 5,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Amsterdam

Papendorpseweg 100


Văn Phòng từ € 6,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Amsterdam

Papendorpseweg 75


Văn Phòng từ € 7,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Amsterdam

Papendorpseweg 99


Văn Phòng từ € 8,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Amsterdam

A12

Vliegend Hertlaan 15-97


Văn Phòng từ € 6,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Amsterdam

Mendelweg 32


Văn Phòng từ € 9,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Amsterdam

Nevelgaarde 8


Văn Phòng từ € 5,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Amsterdam

Piet Mondriaanplein 13


Văn Phòng từ € 10,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Amsterdam

Stationsplein 13A


Văn Phòng từ € 7,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Amsterdam

Smallepad 32


Văn Phòng từ € 7,00

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Amsterdam.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 024 3266 3195