Trung tâm không gian văn phòng tại Breukelen

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Breukelen

De Corridor 5C


Văn Phòng từ € 5,50 - € 7,60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Breukelen

Parijsboulevard 209


Văn Phòng từ € 8,10 - € 11,10
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Breukelen

Graadt van Roggenweg 328-334


Văn Phòng từ € 8,10 - € 11,10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Breukelen

St. Jacobsstraat 123- 135


Văn Phòng từ € 8,10 - € 11,10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Breukelen

Oorsprongpark 12


Văn Phòng từ € 8,10 - € 11,10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Breukelen

Papendorpseweg 75


Văn Phòng từ € 8,10 - € 11,10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Breukelen

4th,10th, 11th & 12th floor


Văn Phòng từ € 11,00 - € 15,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Breukelen

Papendorpseweg 99


Văn Phòng từ € 6,90 - € 8,60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Breukelen

Zen Building


Văn Phòng từ € 6,90 - € 9,40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Breukelen

Vliegend Hertlaan 15-97


Văn Phòng từ € 11,00 - € 15,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Breukelen

Olympia 2D


Văn Phòng từ € 6,70 - € 9,20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Breukelen

Laarderhoogtweg 25


Văn Phòng từ € 8,00 - € 11,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Breukelen

Hoogoorddreef 9


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Breukelen

Amsterdam Arena Boulevard 65-71


Văn Phòng từ € 8,00 - € 11,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Breukelen

Startbaan 8


Văn Phòng từ € 11,50 - € 14,40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Breukelen

Nevelgaarde 8


Văn Phòng từ € 5,50 - € 7,60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Breukelen

Van Heuven Goedhartlaan 13D


Văn Phòng từ € 8,00 - € 11,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Breukelen

3rd Floor


Văn Phòng từ € 5,50 - € 6,80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Breukelen

Dalsteindreef 141


Văn Phòng từ € 6,00 - € 8,20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Breukelen

Plein 1945 nr.27


Văn Phòng từ € 8,40 - € 11,60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Breukelen

Bavincklaan 7


Văn Phòng từ € 7,20 - € 9,90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Breukelen

Ground, 1st , 2nd and 3rd floor


Văn Phòng từ € 4,90 - € 6,80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Breukelen

Weerdestein 19-97


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Breukelen

Cuserstraat 93


Văn Phòng từ € 8,80 - € 12,10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Breukelen

Trompenburgstraat 2c


Văn Phòng từ € 13,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Breukelen

Gustav Mahlerplein 2


Văn Phòng từ € 15,60 - € 21,50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Breukelen

Mr Treublaan 7


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Breukelen

H-Toren


Văn Phòng từ € 12,80 - € 17,70
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Breukelen

Strawinskylaan 3051


Văn Phòng từ € 15,60 - € 21,50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Breukelen

Het Poortgebouw


Văn Phòng từ € 5,80 - € 8,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Breukelen

Rhijnspoorplein 10-38


Văn Phòng từ € 10,00 - € 13,70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Breukelen

Lange Dreef 11


Văn Phòng từ € 6,90 - € 8,60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Breukelen

Havenmeesterweg 27


Văn Phòng từ € 9,40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Breukelen

Arrivals 4


Văn Phòng từ € 10,40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Breukelen

Evert van de Beekstraat 354


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Breukelen

The Base B


Văn Phòng từ € 14,00 - € 19,30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Breukelen

Keizersgracht 555


Văn Phòng từ € 11,00 - € 15,20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Breukelen

Vijzelstraat 20


Văn Phòng từ € 8,40 - € 11,50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Breukelen

Delflandlaan 1


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Breukelen

Herengracht 282


Văn Phòng từ € 9,10 - € 12,50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Breukelen

Singel 250


Văn Phòng từ € 9,10 - € 12,50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Breukelen

Polarisavenue 1


Văn Phòng từ € 11,60 - € 15,90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Breukelen

Transpolispark


Văn Phòng từ € 4,50 - € 6,20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Breukelen

Stationsplein 19-W


Văn Phòng từ € 10,30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Breukelen

Saturnusstraat 46-62


Văn Phòng từ € 8,30 - € 11,40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Breukelen

Stationsplein 1-37


Văn Phòng từ € 8,40 - € 11,60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Breukelen

Eempolis – ground floor


Văn Phòng từ € 9,50 - € 13,10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Breukelen

Haarlemmerweg 331


Gọi ngay
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Breukelen

Kingsfordweg 151


Văn Phòng từ € 6,00 - € 8,20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Breukelen

Busplein 36-38


Văn Phòng từ € 7,60 - € 10,40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Breukelen

Kraanspoor 50


Văn Phòng từ € 9,10 - € 12,50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Breukelen

Kampenringweg 45D


Văn Phòng từ € 5,70 - € 7,90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Breukelen

Zuidelijk Halfrond 1


Văn Phòng từ € 6,30 - € 6,90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Breukelen

Databankweg 26


Văn Phòng từ € 8,40 - € 11,60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Breukelen

Louis Braillelaan 80


Văn Phòng từ € 5,70 - € 7,20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Breukelen

Marten Meesweg 25-G


Văn Phòng từ € 7,40 - € 10,10

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Breukelen.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280