Trung tâm không gian văn phòng tại Capelle aan den IJssel

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Capelle aan den IJssel

Rivium Boulevard 301-320


Văn Phòng từ € 6,70 - € 9,20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Capelle aan den IJssel

Marten Meesweg 25-G


Văn Phòng từ € 7,40 - € 10,10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Capelle aan den IJssel

Lichtenauerlaan 102-120


Văn Phòng từ € 4,40 - € 6,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Capelle aan den IJssel

Boompjes 40


Văn Phòng từ € 7,40 - € 10,10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Capelle aan den IJssel

Weena Zuid 130


Văn Phòng từ € 8,10 - € 11,10
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Capelle aan den IJssel

Weena 290


Văn Phòng từ € 7,40 - € 10,10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Capelle aan den IJssel

Stationsplein 18 - A


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Capelle aan den IJssel

Rotterdam Airportplein 22


Văn Phòng từ € 8,10 - € 11,10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Capelle aan den IJssel

Zuidelijk Halfrond 1


Văn Phòng từ € 6,30 - € 6,90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Capelle aan den IJssel

Kampenringweg 45D


Văn Phòng từ € 5,70 - € 7,90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Capelle aan den IJssel

Louis Braillelaan 80


Văn Phòng từ € 5,70 - € 7,20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Capelle aan den IJssel

Einsteinlaan 20


Văn Phòng từ € 7,10 - € 9,80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Capelle aan den IJssel

J.P. Coenstraat 7


Văn Phòng từ € 6,00 - € 8,20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Capelle aan den IJssel

10 Koningin Julianaplein


Văn Phòng từ € 9,00 - € 12,30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Capelle aan den IJssel

Haagsche Hof


Văn Phòng từ € 7,10 - € 9,80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Capelle aan den IJssel

Nevelgaarde 8


Văn Phòng từ € 5,50 - € 7,60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Capelle aan den IJssel

Lange Dreef 11


Văn Phòng từ € 6,90 - € 8,60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Capelle aan den IJssel

Papendorpseweg 75


Văn Phòng từ € 8,10 - € 11,10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Capelle aan den IJssel

Lage Mosten 49-63


Văn Phòng từ € 6,50 - € 9,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Capelle aan den IJssel

Papendorpseweg 99


Văn Phòng từ € 6,90 - € 8,60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Capelle aan den IJssel

4th,10th, 11th & 12th floor


Văn Phòng từ € 11,00 - € 15,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Capelle aan den IJssel

Parijsboulevard 209


Văn Phòng từ € 8,10 - € 11,10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Capelle aan den IJssel

De Corridor 5C


Văn Phòng từ € 5,50 - € 7,60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Capelle aan den IJssel

Vliegend Hertlaan 15-97


Văn Phòng từ € 11,00 - € 15,00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Capelle aan den IJssel

Graadt van Roggenweg 328-334


Văn Phòng từ € 8,10 - € 11,10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Capelle aan den IJssel

Ceresstraat 1


Văn Phòng từ € 6,50 - € 9,00

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Capelle aan den IJssel.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280