Trung tâm không gian văn phòng tại Delft

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Delft

Poortweg 4


Văn Phòng từ € 7,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Delft

Einsteinlaan 28


Văn Phòng từ € 6,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Delft

Schenkkade 50


Văn Phòng từ € 8,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Delft

J.P. Coenstraat 7


Văn Phòng từ € 7,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Delft

10 Koningin Julianaplein


Văn Phòng từ € 10,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Delft

Parkstraat 83


Văn Phòng từ € 7,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Delft

Rotterdam Airportplein 22


Văn Phòng từ € 10,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Delft

Zuid Hollandlaan 7


Văn Phòng từ € 7,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Delft

Louis Braillelaan 80


Văn Phòng từ € 4,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Delft

Johan de Wittlaan 7


Văn Phòng từ € 7,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Delft

Stationsplein 18 - A


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Delft

Stationsplein 45


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Delft

Weena 505


Văn Phòng từ € 11,00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Delft

Weena 290


Văn Phòng từ € 6,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Delft

Hofplein 20


Văn Phòng từ € 4,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Delft

Weena Zuid 130


Văn Phòng từ € 8,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Delft

Boompjes 40


Văn Phòng từ € 8,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Delft

Wilhelminakade 173


Văn Phòng từ € 10,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Delft

Marten Meesweg 25-G


Văn Phòng từ € 7,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Delft

Lichtenauerlaan 102-120


Văn Phòng từ € 4,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Delft

Rivium Boulevard 301-320


Văn Phòng từ € 4,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Delft

Mendelweg 32


Văn Phòng từ € 8,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Delft

Kampenringweg 45D


Văn Phòng từ € 6,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Delft

Saturnusstraat 46-62


Văn Phòng từ € 7,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Delft

Transpolispark


Văn Phòng từ € 4,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Delft

Polarisavenue 1


Văn Phòng từ € 13,00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Delft

Beech Avenue 54-62


Văn Phòng từ € 5,00

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Delft.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 024 3266 3195