Trung tâm không gian văn phòng tại Diemen

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Diemen

Dalsteindreef 141


Văn Phòng từ € 7 - € 9
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Diemen

Ground, 1st , 2nd and 3rd floor


Văn Phòng từ € 4 - € 5
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Diemen

Amsterdam Arena Boulevard 65-71


Văn Phòng từ € 8 - € 11
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Diemen

Mr Treublaan 7


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Diemen

Trompenburgstraat 2c


Văn Phòng từ € 13
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Diemen

Hoogoorddreef 9


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Diemen

Laarderhoogtweg 25


Văn Phòng từ € 6 - € 8
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Diemen

Rhijnspoorplein 10-38


Văn Phòng từ € 11 - € 15
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Diemen

Weerdestein 19-97


Văn Phòng từ € 10 - € 13
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Diemen

Vijzelstraat 20


Văn Phòng từ € 6 - € 9
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Diemen

Keizersgracht 555


Văn Phòng từ € 11 - € 15
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Diemen

H-Toren


Văn Phòng từ € 13 - € 18
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Diemen

Gustav Mahlerplein 2


Văn Phòng từ € 16 - € 22
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Diemen

Stationsplein 19-W


Văn Phòng từ € 10
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Diemen

Strawinskylaan 3051


Văn Phòng từ € 16 - € 22
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Diemen

Herengracht 282


Văn Phòng từ € 9 - € 13
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Diemen

Singel 250


Văn Phòng từ € 13 - € 14
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Diemen

Bavincklaan 7


Văn Phòng từ € 5 - € 7
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Diemen

Grote Bickersstraat 74-78


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Diemen

De Cuserstraat 93


Văn Phòng từ € 9 - € 12
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Diemen

Van Heuven Goedhartlaan 13D


Văn Phòng từ € 8 - € 11
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Diemen

3rd Floor


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Diemen

Delflandlaan 1


Văn Phòng từ € 10 - € 14
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Diemen

Haarlemmerweg 331


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Diemen

Kraanspoor 50


Văn Phòng từ € 10 - € 13
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Diemen

Kingsfordweg 151


Văn Phòng từ € 5 - € 7
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Diemen

Havenmeesterweg 27


Văn Phòng từ € 9
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Diemen

The Base B


Văn Phòng từ € 12 - € 16
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Diemen

Arrivals 4


Văn Phòng từ € 10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Diemen

Evert van de Beekstraat 354


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Diemen

Het Poortgebouw


Văn Phòng từ € 6 - € 8
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Diemen

Polarisavenue 1


Văn Phòng từ € 12 - € 16
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Diemen

Transpolispark


Văn Phòng từ € 3 - € 4
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Diemen

Busplein 36-38


Văn Phòng từ € 8 - € 11
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Diemen

Saturnusstraat 46-62


Văn Phòng từ € 7 - € 10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Diemen

De Corridor 5C


Văn Phòng từ € 5 - € 7
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Diemen

Plein 1945 nr.27


Văn Phòng từ € 7 - € 10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Diemen

Olympia 2D


Văn Phòng từ € 7 - € 10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Diemen

Reykjavikplein 2


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Diemen

Parijsboulevard 209


Văn Phòng từ € 7 - € 9
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Diemen

Daalsesingel 50-71


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Diemen

St. Jacobsstraat 123- 135


Văn Phòng từ € 5 - € 7
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Diemen

Graadt van Roggenweg 328-334


Văn Phòng từ € 7 - € 10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Diemen

Oorsprongpark 12


Văn Phòng từ € 5 - € 7
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Diemen

Zen Building


Văn Phòng từ € 4 - € 5
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Diemen

4th,10th, 11th & 12th floor


Văn Phòng từ € 9 - € 12
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Diemen

Papendorpseweg 75


Văn Phòng từ € 7 - € 10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Diemen

Papendorpseweg 99


Văn Phòng từ € 6 - € 7
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Diemen

Vliegend Hertlaan 15-97


Văn Phòng từ € 7 - € 9
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Diemen

Eempolis – ground floor


Văn Phòng từ € 10 - € 13
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Diemen

Stationsplein 1-37


Văn Phòng từ € 8 - € 12
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Diemen

Nevelgaarde 8


Văn Phòng từ € 4 - € 6
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Diemen

Databankweg 26


Văn Phòng từ € 8 - € 11
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Diemen

Mendelweg 32


Văn Phòng từ € 7 - € 9
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Diemen

Kampenringweg 45D


Văn Phòng từ € 6 - € 9

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Diemen.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280