Trung tâm không gian văn phòng tại Eindhoven

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ các địa điểm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Eindhoven

South Building, Schimmelt 2-16


Văn Phòng từ € 8,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Eindhoven

Kennedyplein 200


Văn Phòng từ € 6,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Eindhoven

Hurksestraat 43


Văn Phòng từ € 6,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Eindhoven

Flight Forum 40


Văn Phòng từ € 6,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Eindhoven

Pettelaarpark 84


Văn Phòng từ € 6,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Eindhoven

Willemsplein 2


Văn Phòng từ € 7,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Eindhoven

Stationsplein 91 & 105


Văn Phòng từ € 7,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Eindhoven

Hart van Brabantlaan 12-14


Văn Phòng từ € 8,00

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Eindhoven.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 024 3266 3195