Trung tâm không gian văn phòng tại Gouda

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Gouda

Zuidelijk Halfrond 1


Văn Phòng từ € 6,30 - € 6,90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Gouda

Kampenringweg 45D


Văn Phòng từ € 5,70 - € 7,90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Gouda

Marten Meesweg 25-G


Văn Phòng từ € 7,40 - € 10,10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Gouda

Lichtenauerlaan 102-120


Văn Phòng từ € 4,40 - € 6,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Gouda

Rivium Boulevard 301-320


Văn Phòng từ € 6,70 - € 9,20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Gouda

Louis Braillelaan 80


Văn Phòng từ € 5,70 - € 7,20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Gouda

Boompjes 40


Văn Phòng từ € 7,40 - € 10,10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Gouda

Weena Zuid 130


Văn Phòng từ € 8,10 - € 11,10
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Gouda

Weena 290


Văn Phòng từ € 7,40 - € 10,10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Gouda

Stationsplein 18 - A


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Gouda

Rotterdam Airportplein 22


Văn Phòng từ € 8,10 - € 11,10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Gouda

Nevelgaarde 8


Văn Phòng từ € 5,50 - € 7,60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Gouda

Einsteinlaan 20


Văn Phòng từ € 7,10 - € 9,80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Gouda

Parijsboulevard 209


Văn Phòng từ € 8,10 - € 11,10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Gouda

Papendorpseweg 75


Văn Phòng từ € 8,10 - € 11,10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Gouda

De Corridor 5C


Văn Phòng từ € 5,50 - € 7,60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Gouda

Papendorpseweg 99


Văn Phòng từ € 6,90 - € 8,60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Gouda

4th,10th, 11th & 12th floor


Văn Phòng từ € 11,00 - € 15,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Gouda

J.P. Coenstraat 7


Văn Phòng từ € 6,00 - € 8,20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Gouda

Lange Dreef 11


Văn Phòng từ € 6,90 - € 8,60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Gouda

10 Koningin Julianaplein


Văn Phòng từ € 9,00 - € 12,30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Gouda

Vliegend Hertlaan 15-97


Văn Phòng từ € 11,00 - € 15,00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Gouda

Graadt van Roggenweg 328-334


Văn Phòng từ € 8,10 - € 11,10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Gouda

Haagsche Hof


Văn Phòng từ € 7,10 - € 9,80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Gouda

St. Jacobsstraat 123- 135


Văn Phòng từ € 8,10 - € 11,10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Gouda

Het Poortgebouw


Văn Phòng từ € 5,80 - € 8,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Gouda

Oorsprongpark 12


Văn Phòng từ € 8,10 - € 11,10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Gouda

Transpolispark


Văn Phòng từ € 4,50 - € 6,20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Gouda

Zen Building


Văn Phòng từ € 6,90 - € 9,40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Gouda

Polarisavenue 1


Văn Phòng từ € 11,60 - € 15,90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Gouda

Saturnusstraat 46-62


Văn Phòng từ € 8,30 - € 11,40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Gouda

Startbaan 8


Văn Phòng từ € 11,50 - € 14,40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Gouda

Evert van de Beekstraat 354


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Gouda

Arrivals 4


Văn Phòng từ € 10,40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Gouda

The Base B


Văn Phòng từ € 14,00 - € 19,30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Gouda

Havenmeesterweg 27


Văn Phòng từ € 9,40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Gouda

Van Heuven Goedhartlaan 13D


Văn Phòng từ € 8,00 - € 11,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Gouda

3rd Floor


Văn Phòng từ € 5,50 - € 6,80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Gouda

Bavincklaan 7


Văn Phòng từ € 7,20 - € 9,90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Gouda

Laarderhoogtweg 25


Văn Phòng từ € 8,00 - € 11,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Gouda

Cuserstraat 93


Văn Phòng từ € 8,80 - € 12,10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Gouda

Hoogoorddreef 9


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Gouda

Amsterdam Arena Boulevard 65-71


Văn Phòng từ € 8,00 - € 11,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Gouda

Weerdestein 19-97


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Gouda

Gustav Mahlerplein 2


Văn Phòng từ € 15,60 - € 21,50
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Gouda

Strawinskylaan 3051


Văn Phòng từ € 15,60 - € 21,50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Gouda

H-Toren


Văn Phòng từ € 12,80 - € 17,70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Gouda

Dalsteindreef 141


Văn Phòng từ € 6,00 - € 8,20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Gouda

Ground, 1st , 2nd and 3rd floor


Văn Phòng từ € 4,90 - € 6,80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Gouda

Trompenburgstraat 2c


Văn Phòng từ € 13,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Gouda

Delflandlaan 1


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Gouda

Olympia 2D


Văn Phòng từ € 6,70 - € 9,20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Gouda

Mr Treublaan 7


Gọi ngay

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Gouda.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280