Trung tâm không gian văn phòng tại Haarlem

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Haarlem

Dreef 40


Văn Phòng từ € 7,60 - € 10,40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Haarlem

Saturnusstraat 46-62


Văn Phòng từ € 7,10 - € 9,70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Haarlem

Transpolispark


Văn Phòng từ € 3,70 - € 5,10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Haarlem

Polarisavenue 1


Văn Phòng từ € 11,60 - € 16,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Haarlem

Arrivals 4


Văn Phòng từ € 10,40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Haarlem

The Base B


Văn Phòng từ € 11,60 - € 16,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Haarlem

Evert van de Beekstraat 354


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Haarlem

Schiphol Boulevard 127


Văn Phòng từ € 11,60 - € 16,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Haarlem

Havenmeesterweg 27


Văn Phòng từ € 9,40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Haarlem

Radarweg 29A/B


Văn Phòng từ € 7,30 - € 10,10
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Haarlem

Kingsfordweg 151


Văn Phòng từ € 5,40 - € 7,40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Haarlem

Delflandlaan 1


Văn Phòng từ € 7,30 - € 10,10
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Haarlem

Beech Avenue 54-62


Văn Phòng từ € 5,80 - € 8,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Haarlem

Haarlemmerweg 331


Văn Phòng từ € 8,60 - € 11,90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Haarlem

Amstelveenseweg 500


Văn Phòng từ € 15,50 - € 19,30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Haarlem

Gustav Mahlerlaan 1212


Văn Phòng từ € 19,30 - € 21,20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Haarlem

De Cuserstraat 93


Văn Phòng từ € 8,80 - € 12,10
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Haarlem

Strawinskylaan 3051


Văn Phòng từ € 17,20 - € 23,60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Haarlem

Parnassusweg 819


Văn Phòng từ € 12,80 - € 17,70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Haarlem

H-Toren


Văn Phòng từ € 12,80 - € 17,70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Haarlem

Gustav Mahlerplein 2


Văn Phòng từ € 15,50 - € 21,20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Haarlem

Strawinskylaan 15


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Haarlem

Kraanspoor 50


Văn Phòng từ € 10,00 - € 13,70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Haarlem

Herengracht 280


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Haarlem

Herengracht 282


Văn Phòng từ € 9,10 - € 12,50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Haarlem

Herengracht 124-128


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Haarlem

Singel 250


Văn Phòng từ € 10,00 - € 13,80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Haarlem

Grote Bickersstraat 74-78


Văn Phòng từ € 15,50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Haarlem

Keizersgracht 555


Văn Phòng từ € 11,00 - € 15,20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Haarlem

Nieuwezijds Voorburgwal 104-108


Văn Phòng từ € 9,10 - € 11,40
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Haarlem

Rokin 92-29


Văn Phòng từ € 13,80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Haarlem

Vijzelstraat 68-78


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Haarlem

Bavincklaan 7


Văn Phòng từ € 5,50 - € 7,60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Haarlem

Stationsplein 19-W


Văn Phòng từ € 10,30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Haarlem

Barbara Strozzilaan 201


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Haarlem

Barbara Strozzilaan 201


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Haarlem

Weerdestein 97


Văn Phòng từ € 10,40 - € 14,30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Haarlem

Van Heuven Goedhartlaan 13D


Văn Phòng từ € 8,40 - € 11,50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Haarlem

Rhijnspoorplein 10-38


Văn Phòng từ € 11,00 - € 15,10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Haarlem

Piet Heinkade 55


Văn Phòng từ € 13,80 - € 15,10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Haarlem

Trompenburgstraat 2c


Văn Phòng từ € 16,10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Haarlem

Mr Treublaan 7


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Haarlem

Amstelplein 54


Văn Phòng từ € 8,40 - € 11,50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Haarlem

Joop Geesinkweg 901-999


Văn Phòng từ € 4,30 - € 6,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Haarlem

Amsterdam Arena Boulevard 65-71


Văn Phòng từ € 8,40 - € 11,50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Haarlem

Dalsteindreef 141


Văn Phòng từ € 6,50 - € 9,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Haarlem

Herikerbergweg 292-342


Văn Phòng từ € 8,40 - € 10,50
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Haarlem

Laarderhoogtweg 25


Văn Phòng từ € 6,50 - € 9,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Haarlem

Hullenbergweg 278-308


Văn Phòng từ € 3,90 - € 5,40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Haarlem

Mendelweg 32


Văn Phòng từ € 7,50 - € 10,30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Haarlem

De Corridor 5C


Văn Phòng từ € 5,80 - € 8,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Haarlem

P.J. Oudweg 4


Văn Phòng từ € 7,00 - € 9,60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Haarlem

Mandela Plein 1


Văn Phòng từ € 7,90 - € 10,90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Haarlem

Louis Braillelaan 80


Văn Phòng từ € 4,30 - € 5,40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Haarlem

Zuid Hollandlaan 7


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Haarlem

Kampenringweg 45D


Văn Phòng từ € 6,30 - € 8,70

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Haarlem.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 028 3823 6280